Hurá von, učiť saza včelamido zelenej školydo Zaježovejdo sadudo Zaježovskej školy !

Viac o projektoch Živice v platforme huravon.sk

Čo nové vonku?

Ako bolo na Festivale Hurá von!

4. októbra sa vo Vzdelávacom centre Zaježová stretlo viac ako 80 učiteľov a nadšencov učenia vonku.

Na festivale účastníkov čakali inšpirácie pre učenie vonku v rôznych témach a predmetoch - od fyziky a chémie, cez slovenčinu až po výtvarnú výchovu - a aj zaujímavá diskusia o tom, aké životné zručnosti deti učením vonku získavajú.

Pozrite sa ako nám na festivale bolo vo fotogalérii 🙂

 

 

 

Ako nám bolo na letnom tábore

Pozrite sa, čo všetko sme zažili a naučili sa na letnom rodinnom tábore Hurá von!

Tohtoročný rodinný tábor Hurá von! v Zaježovej sme venovali aktuálnej téme sucha, klimatickej krízy a potrebe zadržiavania vody v krajine💧☀️.

V teréne sme vyskúšali tvorbu priehradzok na potoku, skúmali sme riečne živočíchy (a objavili raky aj kriváky) a vyrobili sme aj meandrujúce VODOvody vo svahu. Stihli sme aj výrobu ovocných nanukov a naučili sa ako znížiť rodinnú vodnú stopu a ako rozpoznať množstvo virtuálnej (skrytej) vody v potravinách, oblečení či elektronike🦐🦞🍡

Čakalo nás aj dobrodružné putovanie údolím rieky Slatiny a jej meandrami, vodný akustický koncert a mnoho ďalšieho 😉.

Rodinné Hurá von! tábory v Živici organizujeme každoročne, aby sme podporili zmysluplné aktivity a vzdelávanie rodín s deťmi vonku - v prírode 💚.

Kurz Školy v „oute“ pre pedagógov ZŠ a špeciálnych škôl

20 pani učiteliek zo základných a špeciálnych škôl strávilo 3 dni učením vonku v krásnom prostredí Zaježovej.

Matematická sčítacia pyramída z prírodnín, tímová výroba zbraní a nástrojov pravekých lovcov na hodine dejepisu alebo hudobno-pohybové kreácie na rozkvitnutej lúke - aj to je učenie vonku.

Spolu s 20 akčnými pani učiteľkami 1. stupňa a špeciálnych škôl sme sa na 3-dňovom májovom kurze Školy v "oute" venovali zážitkovému a kreatívnemu učeniu vonku, ale aj scitlivujúcim aktivitám pre deti so špeciálnymi potrebami.

Ďakujeme spoločnosti IKEA za podporu učenia vonku a platformy Hurá von 💚

Letný tábor Hurá von! – Tajomstvá vody

Premýšľate ako zmysluplne stráviť leto s deťmi? Vyskúšajte náš dobrodružno-zážitkový tábor pre rodiny s deťmi, ktoré sú rady vonku.

Aj toto leto pripravujeme dobrodružný tábor pre rodiny s deťmi, ktoré sú rady vonku.

5-dňový zážitkový pobyt pre rodiny s deťmi pod vedením skúsených lektorov CEEV Živica vám ponúka zmysluplne strávený čas s rodinou v krásnom prostredí zaježovských lazov. Na tábore vás čaká ochutnávka eko-zážitkových aktivít, ale aj spoločné objavovanie dobrodružstva v prírode, hravosti a rodinnej pohody. Tábor sa bude konať 6.- 10.7.2022 v našom Vzdelávacom centre Zaježová.

Tento rok sa môžete tešiť na tému Tajomstvá vody. Čaká vás bohatý program:

 • vodné bádanie
 • stavba hrádzí na potoku
 • dobrodružné putovanie údolím rieky Slatiny
 • večerná pátracia hra
 • čľapkavý vodný bufet
 • večerné rozhovory pri ohni, sauna, čajovňa
  a mnoho iného…

Pobyt je určený pre rodiny s deťmi. Program bude prioritne zostavený pre dospelých a deti od 5 – 12 rokov a prebieha na 80% vonku.

Lektori:

Martin Cerovský, Aďa Uherková, Peťo Svitek, Feri Cimerman a Ivana Poláčková zo Živice. Lektori pracujú v CEEV Živica a majú dlhoročné skúsenosti s prácou s dospelými a deťmi.

Cena:

Dospelí: 170€ (v cene je ubytovanie, vegetariánska strava plná penzia – dospelá porcia a celodenný program)

Deti od 3 rokov: 150€ (v cene je ubytovanie, vegetariánska strava plná penzia – polovičná porcia a celodenný program)


Storno poplatky:

 • 15 - 5 dní pred táborom: 70% z účastníckeho poplatku
 • 4 a menej dní pred táborom: 80% z účastníckeho poplatku
 • v prípade zabezpečenia náhradníkov vám storno poplatok nebude účtovaný


Bližšie informácie a prihlášky

Tábor je už naplnený, prihlásiť sa môžete už len ako náhradníci.

Bližšie info ohľadom programu a prihlášok na: polackova@zivica.sk.

Všetky informácie o ubytovaní a strave nájdete na web stránke Vzdelávacieho centra Zaježová.

Mesiac učenia vonku a 4K zručnosti pre život

Medzinárodný deň vyučovania vonku je globálne hnutie, ktoré inšpiruje a oslavuje hry a učenie sa vonku doma aj v škole. Tento rok pripadá na 19. máj, ale v Živici sme sa rozhodli rozšíriť ho na celý mesiac máj.

Popularita učenia vonku na Slovensku rastie

Počet slovenských škôl, na ktorých sa pravidelne vyučuje aj vonku, neustále rastie a o tento typ učenia je veľký záujem najmä v jarných mesiacoch. Živica a jej platforma Hurá von! preto počas celého mája bude na svojich sociálnych sieťach a na webe www.huravon.sk zverejňovať zaujímavé tipy na aktivity a učenie vonku pre pedagógov aj rodičov.

Hlavným benefitom výučby vonku je okrem komplexného pochopenia učiva pomocou priameho zážitku aj rozvoj ďalších zručností u detí, potrebných v tejto dynamickej dobe plnej spoločenských a environmentálnych výziev.

Učenie vonku a 4 K zručnosti vo vzdelávaní 21. storočia 

Podľa pedagogických odborníkov by sa školy v aktuálnej dynamicky sa meniacej dobe dobe mali sústrediť na výučbu tzv. štyroch K – kritické myslenie, komunikácia, kooperácia a kreativita a uprednostniť tak všeobecné životné zručnosti pred technickými.

Metodické učenie vonku posilňuje a rozvíja vyššie spomínané zručnosti tým, že umožňuje priame overenie poznatkov (napr. pri demonštrácii fyzikálnych zákonov alebo overovaní hypotéz pri terénnych úlohách z matematiky či biológie), nabáda k vnímaniu komplexnosti a prepojenosti javov a zároveň umožňuje spoluprácu v tímoch pri hľadaní odpovedí. Príroda sama osebe podporuje pohodu a kreativitu pri učení a vytvára inšpiratívne prostredie pre rozvoj umeleckých, ale aj vedeckých zručností.

Prvé učenie vonku s pomocou metodiky 

„Radi by sme učiteľov podporili v tom, aby si vyučovanie vonku v rámci svojich predmetov v máji vyskúšali a objavili jeho výhody. Teraz je na to tá najvhodnejšia doba – vonku je príjemné počasie a učitelia aj deti ocenia novú, sviežu formu zážitkového vyučovania, “ odporúča Ivana Poláčková z platformy Hurá von a odkazuje na metodiky vytvorené skúsenými pedagógmi a lektormi a usporiadané na webe podľa tém a predmetov. Zároveň k nim budú počas mája pribúdať ďalšie inšpirácie a novinky podporujúce výučbu vonku.

Metodiky na učenie vonku si môžete stiahnuť tu: huravon.sk/inspiracie a množstvo inšpirácií priamo zo škôl nájdete aj v našej FB skupine www.facebook.com/groups/huravon.

Mesiac učenia vonku realizujeme vďaka podpore spoločnosti IKEA.

HURÁ VON - RODINNÉ TÁBORY

Videá z dobrodružných
pobytov pre rodiny s deťmi v Zaježovej

Kam ísť von?

Levice: Cyklopotulky po levickom okrese

Nasadnite na bicykle a nechajte sa viesť kamošom Dinom, ktorý vám ukáže okolie Levíc tak, ako ho nepoznáte.
Hľadačku pripravil tím pedagógov a žiakov zo ZŠ Jur nad Hronom.

Stiahnuť

Hnúšťa: Eko hľadačka

Hľadačku vytvorili šudenti Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti. Chceli ňou podporiť pozitívny vzťah k prírode, miestnym zdrojom a tradíciám. Hľadačka okrem environmentálnej výchovy podporuje aj udržateľný cestovný ruch v meste Hnúšťa.

Stiahnuť

Košice: Gemerská hľadačka

Školský tím zo ZŠ Gemerská v Košiciach pripravil dobrodružno-náučnú hľadačku pre návštevníkov ich školy a okolia.
Hľadačka vám poodhalí zaujímavosti zo života školy a jej histórie.

Stiahnuť

Čo robiť vonku?