Metodika Bio 3. až 6. roč. ZŠ Dýchanie Zeme

Metodika Bio 3. až 6. roč. ZŠ Dýchanie Zeme

Pokusom overíme, ako dýchajú živé organizmy.

TÉMA: fotosyntéza a proces dýchania

CIEĽ: Porozumieť procesu dýchania rastlín, človeka a vplyvu rastlín na život na Zemi.

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

VEK: 3. – 6. ročník ZŠ

ČASOVÁ DOTÁCIA: 2 vyučovacie hodiny

POMÔCKY: rastliny, listy, plastové vrecúško, prístup na internet, lepiaca páska, slnečné svetlo, voda, sklenená miska

POSTUP:

1. časť: Ako dýcha rastlina? Ako dýcha človek?

So žiakmi diskutujeme na tému dýchanie. Zistíme, čo o ňom vedia, ako funguje. Pre lepšiu predstavu vytvoríme myšlienkovú mapu na tabuli či papieri. 

POKUS I

  1. Vybehneme s deťmi von a nájdeme spoločne rastlinu, ktorá má dostatok listov a umiestnime plastové vrecúško tak, aby vzduchotesne uzavrelo časť, alebo aj celú rastlinu pomocou lepiacej pásky, prípadne gumičky. 
  2. Umiestnime rastlinu na svetlo.
  3. Pozorujeme tvorbu kondenzačnej vlhkosti počas niekoľkých hodín. Vysvetlíme, ako pomocou fotosyntézy rastlina vytvára vodu a ako závisí kondenzácia vlhkosti od teploty.

POKUS II

  1. Naplníme sklenenú misku vodou. Najvhodnejšia na použitie je priesvitná miska, ktorá je ideálna na pozorovanie z každej strany.
  2. Do misky vložíme jeden či viac listov rastlín. Mali by byť ponorené pod vodou. Ak nie sú, zaťažíme ich kameňom. 
  3. Položíme misku s listami na slnečné miesto. Pozorne si pozrieme, ako vyzerajú listy na začiatku pokusu. Misku necháme na mieste niekoľko hodín.
  4. O pár hodín neskôr sa vrátime a vyzveme žiakov, aby popísali zmenu, ktorá nastala – pozorujeme maličké bublinky na listoch. 

2. časť: Vyskúšajme so žiakmi vyriešiť nasledovné úlohy. Uvedomme si, že zahŕňajú veľa premenných, ako napríklad vek stromu, druh stromu, alebo ročné obdobie.

  • Zistíme, koľko kyslíka vyprodukuje dospelý strom jedného konkrétneho druhu ročne.
  • Zistíme, koľko kyslíka v priemere potrebuje na jeden deň dospelý človek, a ako sa líši spotreba kyslíka v pokoji, a ako pri fyzickej záťaži. 
  • Zistíme, koľko dospelých stromov, napríklad dubov, potrebujeme, aby mala celá trieda dostatok kyslíka na jeden deň.

Kriticky sa zamyslite nad videom Ako dýcha Zem: https://www.youtube.com/watch?v=MeU9fcSrJyc

Pozrite si video pre starších žiakov na otestovanie: https://www.youtube.com/watch?v=A9RW4avXqxY

Autorky: Zuzana Kučerová, Alexandra Morávková, ZŠ Felix Liptovský Mikuláš.

Zdroj: Ako dýchajú rastliny? – Spolupozaškolu.sk (spolupozaskolu.sk)
Ako listy dýchajú – pokus – Nasedeticky.sk

Metodický list "Dýchanie Zeme"

Zdieľaj tento príspevok