Zaježovská škola

Environmentálne-komunitná malotriedna škola na zaježovských lazoch. Poskytuje moderné vzdelanie deťom na 1. stupni ZŠ. Vznikla vďaka iniciatíve miestnych ľudí, o jej celý chod sa starajú rodičia bez nároku na honorár. Zriaďovateľom školy je Živica.

Veľký dôraz sa kladie na rozvoj emocionálnej inteligencie detí, na environmentálne uvedomenie, na spoluprácu v trojuholníku žiaci- učitelia- rodičia. Deti sa učia pomocou zážitku, aktívnych metód, pracujú na osobných výzvach, sú veľa v prírode, spolupodieľajú sa na organizácii vyučovania, na hodnotení, plánovaní. Pre deti aj rodičov sme pripravili množstvo zaujímavých aktivít- spoločné čítanie kníh, plodobranie, vianočnú besiedku, návštevy iných miest, maskobál, spanie v škole, varenie, keramické a iné tvorivé dielne…

Najradšej by som sem chodila stále lebo sú tu dobrí kamaráti a učíme sa tak zábavne.“ Dorotka.

Viac informácií nájdete na zivica.sk/projekt/zajezovska-skola/

Hurá von, učiť saza včelamido zelenej školydo Zaježovejdo sadudo Zaježovskej školy !

Viac o projektoch Živice v platforme huravon.sk