Kontakt

Bratislava – sídlo
Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA
Račianska 78
831 02 Bratislava

polackova@zivica.sk (info o aktivitách a formách spolupráce)
www.zivica.sk

Vzdelávacie centrum Zaježová – outdoorové kurzy a tábory
Vzdelávacie centrum Zaježová
Polomy 20
962 63 Pliešovce

zajezova@zivica.sk
www.centrumzajezova.sk

Náš Tím