Aktualizačné vzdelávanie

Ponuka akreditovaných kurzov pre základné, stredné a špeciálne školy 2023/2024.
Máme osvedčenie poskytovateľa inovačného a aktualizačného vzdelávania MŠVVaŠ SR
Účastníci kurzov po ich absolvovaní obdržia certifikát do portfólia aktualizačného vzdelávania.

3-dňový kurz učenia vonku vo Vzdelávacom centre Zaježová

Obsah
– benefity a výzvy učenia vonku pre žiakov aj pedagógov
– zážitkové učenie vonku v krásnom areáli a okolí Vzdelávacieho centra
– metodika učenia vonku pre vybrané predmety
– práca v skupinách a interaktívne ukážky aktivít na vyučovanie vonku
– tlačené metodické materiály na podporu výučby vonku pre školu
– plán učenia vonku na škole; certifikát o účasti na kurze pre každého účastníka

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 35 / DĹŽKA TRVANIA: 3 DNI (7 BLOKOV)

Intenzívy kurz učenia vonku

Obsah
– teória učenia vonku
– benefity učenia vonku pre žiakov aj pedagógov
– prekážky pre prenos vyučovania von v škole
– metodika učenia vonku pre vybrané predmety
– práca v skupinách a interaktívne ukážky aktivít na vyučovanie vonku priamo v okolí školy
– využitie mobilných aplikácií pri výučbe vonku
– tlačené metodické materiály na podporu výučby vonku pre školu
– plán učenia vonku na škole; certifikát o účasti na kurze pre každého účastníka

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 30 / DĹŽKA TRVANIA: 3 DNI (5 BLOKOV, 15 HODÍN)

Rozšírený kurz učenia vonku

Zážitkový kurz o učení vonku pre tím pedagógov priamo u vás na škole

Obsah
– teória učenia vonku
– benefity učenia vonku pre žiakov aj pedagógov
– prekážky pre prenos vyučovania von v škole
– metodika učenia vonku pre vybrané predmety
– práca v skupinách a interaktívne ukážky aktivít na vyučovanie vonku priamo v okolí školy
– plán učenia vonku na škole; certifikát o účasti na kurze pre každého účastníka

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 30 / DĹŽKA TRVANIA: 2 DNI (3 BLOKY, 9 HODÍN)

Základný kurz učenia vonku

Interaktívny kurz o učení vonku pre tím pedagógov priamo u vás na škole

Obsah
– teória učenia vonku
– výhody učenia vonku pre žiakov aj pedagógov
– prekážky pre prenos vyučovania von v škole
– metodika učenia vonku pre vybrané predmety
– práca v skupinách a interaktívne ukážky aktivít na vyučovanie vonku priamo v okolí školy
– certifikát o účasti na kurze pre každého účastníka

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 30 / DĹŽKA TRVANIA: 3 HODINY

Webinár o učení vonku

Interaktívny online webinár pre tím pedagógov 1 školy

Obsah:
– teória učenia vonku
– benefity učenia vonku pre žiakov aj pedagógov
– prekážky pre prenos vyučovania von v škole
– metodika učenia vonku pre vybrané predmety
– práca v skupinách a ukážky aktivít na vyučovanie vonku

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 30 / DĹŽKA TRVANIA: 3 HODINY