SadOVO

V projekte školských ovocných sadov – SadOVO sa snažíme zapojeným školám ukázať pestrosť starých a krajových odrôd ovocných drevín, ktorú v krajine máme, no pomaly mizne. Mnohé odrody sa v nej nachádzajú už len na pár jedincoch stromov, hoci sú veľmi zaujímavé a stoja za to, aby sme ich zachránili a ďalej využívali.

Ak sa nám žiakov podarí nadchnúť pre ich záchranu, tak nie je všetko stratené. Práve oni sú generáciou, ktorá bude svojimi rozhodnutiami vplývať na to, ako bude krajina v budúcnosti vyzerať a čo sa nám v nej podarí zachovať.

Prihlasovanie do nového ročníka prebieha začiatkom kalendárneho roka a samotný projekt trvá od jari do konca novembra.

Projekt je zameraný na základné a stredné školy z celého Slovenska, ktoré sa chcú na ochrane odrôd podieľať. Spolu s odborníkmi  vysádzame v areáloch zapojených škôl vysokokmenné ovocné sady. Žiaci s učiteľmi sa tak budú podieľať na záchrane vzácnych odrôd a školské sady môžu využívať aj pri výučbe rôznych predmetov.

Výsadba sadu je však len vrcholom ľadovca. Okrem nej absolvujú akčné tímy zo škôl ovocinársku exkurziu v Bielych Karpatoch, mapovanie odrôd, či trojdňový vzdelávací kurz vo Vzdelávacom centre Zaježová. Vedomosti získané na kurze žiaci prinesú na svoje školy, kde rovesníckym vzdelávaním usporiadajú pre ostatných oslavu jesenných odrôd s názvom „Plodobranie“.

Viac info o projekte na www.sadovo.sk.

Hurá von, učiť saza včelamido zelenej školydo Zaježovejdo sadudo Zaježovskej školy !

Viac o projektoch Živice v platforme huravon.sk