Školy v oute

Ročný bezplatný projekt Školy v „oute“ je určený pre základné, stredné aj špeciálne školy z celého Slovenska. Pomáha školám začleniť výučbu vonku do každodenného procesu vzdelávania, posilniť komplexnosť získaných vedomostí a ich praktické využitie, ale aj rozvoj mäkkých zručností a vnímavosti k okolitému prostrediu u žiakov. Pedagógovia (dvojica z jednej školy) zase objavujú možnosti efektívnej spolupráce s kolegami, potenciál využitia okolia školy priamo na výučbe a tiež medzi-predmetové prepojenie.

Prihlasovanie do projektu otvárame vždy v januári a pozostáva z 2 online webinárov3-dňového kurzu učenia vonku vo Vzdelávacom centre Zaježová. Účastníkov sprevádzajú skúsení lektori a mentori.

Linky na zrealizované ročníky: