Záhrada, ktorá učí

Záhrada, ktorá učí umožňuje školám premeniť školské pozemky na inšpiratívne vonkajšie učebne, ktoré môžu využívať na vyučovanie predmetov prakticky počas celého roka. Je spoločným dielom pedagógov, detí, nepedagogického personálu školy, ale aj rodičov, starých rodičov, absolventov a širšej komunity obce či mesta.

Projekt je administratívne nenáročný a určený pre základné, stredné aj špeciálne školy. Prihlasovanie do nového ročníka prebieha vždy v decembri a samotný projekt potom trvá od februára do konca novembra.

Okrem metodickej podpory pre vyučovanie vonku škola zapojená do projektu získa aj možnosť zúčastniť sa 3-dňového metodicko-zážitkového kurzu v Zaježovej, naučiť sa participatívne naplánovať dizajn svojej záhrady a tiež využiť finančnú podporu určenú na realizáciu vzdelávacích prvkov v záhrade.

Ako inšpirácia tiež slúži každoročné turné Túlavý autobus po zrealizovaných záhradách, ktoré učia vždy v inom kúte Slovenska, počas ktorého školy uvidia ukážky vyučovania rôznych predmetov priamo vonku, v záhrade.

Výsledkom projektu na konci roka je premenený školský pozemok podporujúci medzipredmetovú výučbu, zvyšujúci senzitivitu detí k prírodnému prostrediu a motivujúci k učeniu sa vonku nielen deti, ale aj pedagógov.

Viac info o projekte na https://zahradaktorauci.sk 

Hurá von, učiť saza včelamido zelenej školydo Zaježovejdo sadudo Zaježovskej školy !

Viac o projektoch Živice v platforme huravon.sk