Vzdelávacie Centrum Zaježová

Vzdelávacie centrum Zaježová je stará gazdovská usadlosť zrekonštruovaná na modernú umelecko-ekologickú stavbu. Jedinečná poloha na jednom zo zaježovských lazov približne 30 kilometrov od Zvolena dáva tomuto miestu jedinečnú atmosféru.

Centrum sa nachádza v historickej poľnohospodárskej krajine, ktorá je ukrytá uprostred lúk a lesov pohoria Javorie. Táto jedinečná kombinácia vytvára potenciál na realizáciu najrôznejších voľnočasových aktivít pre deti, mládež aj dospelých. Už skoro 30 rokov ponúka rôznorodé pobyty pre rodiny s deťmi, vzdelávacie a sebapoznávanie semináre, pobyty a kurzy pre školy, workshopy pre vysokoškolských študentov, ale aj učiteľky a učiteľov z celého Slovenska.

Pri rekonštrukcii bol zachovaný  pôvodný ráz domu – kamenné steny, drevené trámy a okná. Stenu sú zaizolované prírodnými materiálmi – slamenými balíkmi, drevnou buničinou a fúkanými recyklovanými papierové vločkami. V interiéri sú použité prevažne hlinené omietky a drevené podlahy.

Elektrická energia a teplá voda je získavaná za pomoci slnka prostredníctvom solárnych systémov. Budova je vykurovaná splyňovacím kotlom na drevo. Odpadová voda je odvádzaná do biologickej čistiarne odpadových vôd. V rámci centra sa minimalizuje a triedi odpad.

Na záhrade v okolí centra sa nachádza niekoľko interaktívnych náučných prvkov. Projekt „SadOVO“ zastupuje na okraji starého ovocného sadu veľké ovocné pexeso a taktiež menšie tabuľky na starých krajových odrodách ovocných stromov. Projekt „Mestské včely“ reprezentuje niekoľko včelích úľov, presklený včelí úľ a veľká informačná tabuľa. Projekt „Záhrada, ktorá učí“ je zase zastúpený pocitovým chodníkom, ktorý je jedným z najobľúbenejších didaktických prvkov nielen pre deti, ale aj dospelých.

Viac info o projekte na https://centrumzajezova.sk 

 

Hurá von, učiť saza včelamido zelenej školydo Zaježovejdo sadudo Zaježovskej školy !

Viac o projektoch Živice v platforme huravon.sk