Mestské včely

Projekt Mestské včely propaguje ochranu opeľovačov v mestách a rozvoj mestského včelárenia. Ukazuje, že za prírodou nie je nutné chodiť na vidiek, ale že ju môžeme s minimálnym úsilím nájsť aj v mestách. Projekt ponúka aktivity pre širokú verejnosť, samosprávy a všetky stupne škôl – od materských až po vysoké.

Pre školy realizujeme vzdelávacie aktivity – výučbový program na včelniciach „Poďte s nami do úľa“ a interaktívnu hru „Kráľovstvo včiel“. Program „Poďte s nami do úľa“ prebieha podľa počasia približne od apríla do septembra v Bratislave, Zvolene a vo Vzdelávacom centre Zaježová. Hra „Kráľovstvo včiel“ koluje po školách počas celého školského roka.

Projekt pripravil pre učiteľov aj metodickú podporu vo forme príručky Rozbzučíme naše mestoTá obsahuje aktivity zamerané na opeľovače, ich spoznanie a ochranu. Nájdete v nej konkrétne aktivity a pracovné listy na používanie v triede aj v teréne pre žiakov 3.  – 6. ročníka.

Samosprávam projekt ponúka poradenstvo v oblasti ochrany a podpory opeľovačov v mestách formou prírode blízkej údržby zelene a popularizačných aktivít pre školy a verejnosť. Viac o tejto forme starostlivosti o zeleň nájdete na https://mestske-vcely.sk/mesta-pre-opelovace.

Projekt senzibilizuje deti aj verejnosť voči včelám, samotárskym včelám aj ostatným opeľovačom a popularizuje praktické opatrenia na ich ochranu.

Viac informácií nájdete na https://mestske-vcely.sk

Hurá von, učiť saza včelamido zelenej školydo Zaježovejdo sadudo Zaježovskej školy !

Viac o projektoch Živice v platforme huravon.sk