Zelená škola

Zelená škola je najväčším environmentálnym výchovno-vzdelávacím programom na Slovensku. Sme súčasťou medzinárodnej siete Eco-schools, do ktorej je celosvetovo zapojených 51 000 škôl zo 67 krajín. V roku 2003 získal program Eco-schools uznanie Environmentálneho programu OSN (UNEP) ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj.

Na Slovensku funguje program Zelená škola od roku 2004. Koordinátorom programu je Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť environmentálne výchovných organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education.

Program Zelená škola je určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy. Školy zapojené v programe pracujú v jednej zo 7 tém na základe medzinárodne uznanej metodiky 7 krokov. Počas dvoch školských rokov sa žiaci venujú vybranej environmentálnej téme (zeleň a ochrana prírody, odpad, potraviny, doprava a ovzdušie, energia, voda, zelené obstarávanie a úradovanie). Učia sa pomenovať problémy, navrhnúť ich riešenia a spoločne s učiteľmi, rodičmi, upratovačkami, školníkmi či kuchárkami napr. premieňajú školské dvory na záhrady, v ktorých sa učia, šetria vodu a energiu alebo prehodnocujú, z čoho sa varí v školskej jedálni a hľadajú lokálnych producentov, ktorí následne dodávajú potraviny s nízkou ekostopou do škôl.

Po úspešnom absolvovaní programu získa škola certifikátvlajku Zelenej školy a stáva sa súčasťou siete Eco-schools.

Ako pracovať v programe a úspešne ním prejsť sa dozviete na našich seminároch a kurzoch, ktoré sa konajú pravidelne (trikrát ročne) v našich regionálnych centrách (Bratislava, Košice, Žilina a Zvolen).

Zapojiť svoju školu do programu môžete jednoduchou registráciou na: http://www.zelenaskola.sk.

 

Hurá von, učiť saza včelamido zelenej školydo Zaježovejdo sadudo Zaježovskej školy !

Viac o projektoch Živice v platforme huravon.sk