Metodika Mat 7. – 8. ročník ZŠ, Potenciál dažďovej vody

Metodika Mat 7. – 8. ročník ZŠ, Potenciál dažďovej vody

Vypočítajme si objem dažďovej vody, ktorá dopadá na strechy našej školy. Využijeme ju aj pri ďalších príležitostiach ?

TÉMA: meranie objemu a praktické úspory vody

CIEĽ: Zmerať množstvo vody, ktoré naprší na strechu. Naplánovať rozmery záhonov, ktoré vieme zavlažovať dažďovou vodou.

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne, keď prší

VEK: 7. – 8. ročník ZŠ

ČASOVÁ DOTÁCIA: príprava + 45 minút

POMÔCKY: pohár, zaváraninová fľaša, meracie pomôcky

POSTUP:

  1. Pripravíme jednoduchý odmerný valec alebo pravidelný pohár na zber dažďa.
  2. Pohár vyložíme von. Vrátime sa k nemu po daždi.
  3. Po daždi ho vezmeme a odmeriame, koľko mm zrážok spadlo za posledný dážď.
  4. Zmeriame plochy strechy, na ktorej zberáme vodu pre výpočet objemu vody podľa nameranej výšky.
  5. Využijeme namerané údaje pre výpočet priemerného ročného objemu. Z internetu vieme zistiť priemernú ročnú výšku spadnutých zrážok.
  6. Nájdeme predmet alebo stavbu, ktorá má rovnaký objem ako vypočítaný objem zrážok. Odhadneme a následne zmeriame objem predmetu.
  7. Vypočítajte rozlohu záhradky, ktorú by sme mohli zavlažovať z celoročných zrážok, ak 1 m2 záhrady spotrebuje približne 300 l vody.
  8. Množstvo vody potrebnej na zavlažovanie 1 m2 sa líši podľa druhu rastlín. Vyhľadáme si informácie na internete a vypočítame rozmery záhonov pre rôzne rastliny.
  9. Diskutujeme so žiakmi o nutnosti zachytávania vody v krajine.

Záhradka môže fungovať pre ďalšie učenie, od merania záhonov po využívanie vypestovaných rastlín ako pomôcky.

Príklad dobrej praxe: ak vás zaujíma téma vody, pozrite si projekt Voda pre našu budúcnosť:

Autor: Tomáš Harhovský, CEEV Živica

Metodický list " Potencial dažďovej vody"

Zdieľaj tento príspevok