Prečo von?

ŽIVICA vo svojich vzdelávacích projektoch SADOVO, ZELENÁ ŠKOLA, MESTSKÉ VČELY, ZÁHRADA, KTORÁ UČÍ a VZDELÁVACIE CENTRUM ZAJEŽOVÁ, inšpiruje učiteľov aj rodičov ako sa zmysluplne učiť vonku.
Tu je niekoľko dôvodov, prečo.

Radosť

Deti sa vonku učia rady, pretože sú prirodzene zvedavé a vonku majú príležitosť zmysluplne a hravo objavovať a bádať.

Ľahkosť učenia sa

Učenie vonku je ľahšie, pretože deti môžu zapojiť všetky svoje zmysly a veci si ohmatať a naživo vyskúšať. Učenie je tak veľmi názorné a pestré.

Koncentrácia

Pri pravidelnom pobyte vonku sú deti pozornejšie a koncentrovanejšie. Vedomosti získané zážitkovou formou im v pamäti pretrvajú dlhšie a intenzívnejšie.

Prirodzenosť

Príroda ponúka neobmedzený priestor na učenie sa. Ľudstvo sa z nej učilo odjakživa a je to náš prirodzený zdroj vedomostí.

Inšpirácia

Prírodné prostredie je veľmi podnetné nielen pre deti, ale aj pre učiteľov. Ponúka širokú škálu povrchov, vôní, farieb a tvarov.

Hĺbka

Vedomosti, ktoré deti pri učení vonku v prírode získajú sú hlbšie a komplexné – rovnako ako vzťahy fungujúce v prírode. Pobyt vonku tiež zvyšuje senzitivitu detí, dôležitú pre formovanie ich vzťahu k prírode.

Podpora zdravia

Pobyt vonku a hlavne v obklopení zelene pôsobí pozitívne na fyzické aj psychické zdravie. Znižuje hladinu stresov, predchádza obezite a podporuje dobrú náladu u detí aj dospelých.

Šanca pre neposedných

Pri vyučovaní vonku majú šancu prejaviť sa aj deti, ktoré sú v klasickej triede neposedné a nesústredené. Vonku totiž môžu zapojiť úplne iný druh zručností a vedomostí.