Ako učiť vonku o klíme – nové metodické listy 

Ako prepojiť matematiku, fyziku, biológiu, etiku či environmentálnu výchovu s témou klímy a klimatickej zmeny? Táto téma je všadeprítomná a medzipredmetová. Inšpirujte sa ponukou aktivít a ucelených hodín pre učenie vonku o klíme.

Už po tretíkrát vám prinášame po niekoľkomesačnej spolupráci s tímom skúsených pedagógov a lektorov metodické listy pre vybrané vyučovacie predmety. Tento rok sú zamerané na tému klímy prepojenú so zážitkovým vyučovaním.

Cieľom je inšpirovať pedagógov, aby časť výučby na tému klímy a klimatickej zmeny preniesli do vonkajšieho prostredia a podporili tak nielen záujem žiakov a študentov o obsah učiva a jeho praktické využitie, ale umožnili im aj tak potrebný pohyb a kontakt s prírodou. Pobyt vonku v zeleni pôsobí harmonicky na ľudskú psychiku a zložitosť témy klímy aj obavy, ktoré s ňou môžu byť spojené, tak zjemňuje. Navyše zážitkovou formou rozvíjajúcou kreativitu, spoluprácu a kritické myslenie. 

Metodické listy sú zostavené tak, aby ste si vedeli vyučovanie vonku vychutnať celoročne a tiež medzipredmetovo. Obsahujú tiež pozitívne príklady dobrej praxe a nabádajú k individuálnemu aktivizmu. Zdarma si ich môžete stiahnuť na linku nižšie.

Vznik a tlač metodických listov finančne podporila spoločnosť IKEA a Ministerstvo školstva SR.

Metodické listy na učenie vonku o klíme v PDF

Zdieľaj tento príspevok