Metodika Bio 3. až 9. roč. ZŠ Čo je biodiverzita?

Nájdeme krásu rozmanitosti v okolitej prírode a pokúsime sa ju výtvarne zachytiť.

TÉMA: stvárnenie biodiverzitnej krajiny

CIEĽ: Výtvarne zachytiť a poukázať na dôležitosť biodiverzity (biologickej rozmanitosti) krajiny v kontexte klimatickej krízy.

ROČNÉ OBDOBIE: jar, jeseň

VEK: 3. – 9. ročník ZŠ 

ČASOVÁ DOTÁCIA: 2 vyučovacie hodiny 

POMÔCKY: aplikácia Pl@ntNet, akvarelový papier, akvarelové farby, živé prírodniny, lepidlo, zubné kefky, špongia, nádoba na vodu, kriedy, fotografia monokultúrnej a biodiverzitnej krajiny

POSTUP:

Motivácia: vedieme rozhovor na tému dôležitosť rozmanitosti v živote, aj v prírode.

  1. Rozdelíme žiakov do trojčlenných skupín, napríklad podľa kartičiek, ktoré predstavujú rastliny a ich časti (kvet, list, koreň).
  2. Spoznávame druhy rastlín v areáli školy. Pomocou aplikácie Pl@ntNet každá skupina určuje rastliny/stromy vo vybranej časti školského dvora (aspoň 4 – 5 druhov). Už počas určovania môžu žiaci zbierať prírodný materiál (listy, paličky, plody) pre ďalší krok. 
  3. Jednotlivé skupiny prezentujú zistené poznatky. 
  4. Výtvarné spracovanie: na pripravený akvarelový papier, ktorý si žiaci vopred navlhčia vodou, postupne špongiou zapúšťajú farby, čím vytvoria pozadie budúcej krajiny. Môžu ju ešte dotvoriť fŕkaním farby pomocou zubnej kefky.
  5. Z listov stromov vytvoríme biodiverzitu v krajine a dotvoríme pomocou pozbieraných prírodnín. 
  6. Žiaci prezentujú svoje výtvarné práce a porovnávajú ich s pripravenými fotografiami.

Príklad dobrej praxe: Želiezovce, hlavné mesto biodiverzity v roku 2010:

https://www.zeliezovce.sk/mesto-1/hlavne-mesto-biodiverzity/clanok-1/

Autorky: Iveta Kališová, Erika Miklášová, ZŠ s MŠ Ľubeľa

Metodický list "Čo je biodiverzita"

Zdieľaj tento príspevok