Metodika: FYZ 7.- 8. ročník ZŠ Ako hlboko

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Fyzika, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: FYZ 7.- 8. ročník ZŠ Ako hlboko

 

Vezmeme žiakov overiť svoje teoretické vedomosti.

TÉMA: mechanický tlak 

CIEĽ:  Aplikovať vedomosti o tlaku v praxi.

VEK: 7. – 8.ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

POMÔCKY: pieskovisko (príp. blato, sneh), 3 dosky s odlišnou plochou, meracie pomôcky, papier a pero

POPIS:

 1. Žiaci uhladia povrch terénu (piesok, blato, sneh) tak, aby bol vodorovný a dostatočne veľký na umiestnenie dosky. 
 2. Následne sa rozdelia do dvojíc (1 ťažší + 1 ľahší žiak).
 3. Každá dvojica žiakov postupuje pri meraní nasledovne:
  • Nakreslí si tabuľku pre dvojicu (vzor tabuľky je nižšie).
  • Obaja žiaci z dvojice sa po jednom postavia na 3 rôzne veľké plochy a merajú, ako hlboko sa zaborili – namerané údaje si zapíšu.
  • Pomocou vzorca v tabuľke žiaci vypočítajú tlak na 3 rôzne plochy.
 1. Žiaci vo dvojici porovnávajú veľkosť tlakov na rôzne plochy a medzi sebou navzájom.
 2. Na záver žiaci určia premenné, ktoré ovplyvňujú tlak a hĺbku ponoru.

Poznámka: tabuľku na stiahnutie nájdete v prílohách alebo si ju žiaci môžu vyrobiť svojpomocne.

VARIÁCIE: 

 • Žiaci ukladajú na plochu rôzne predmety, vážia ich a porovnávajú.

Autorka: Jana Huláková (Cmarková), ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

tabuľka ako hlboko

FYZ ako hlboko ?

Zdieľaj tento príspevok