Metodika: MAT 5. roč. ZŠ Geometria na vlastnom tele a v prírode

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Matematika Comments: 0

Metodika: MAT 5. roč. ZŠ Geometria na vlastnom tele a v prírode

Znázorníme kolmosť a rovnobežnosť ľudského tela pomocou prírodných materiálov.

TÉMA: kolmice a rovnobežky

CIEĽ:  Pochopiť pojmy kolmica a rovnobežka pomocou vlastného tela a okolitých prírodnín.

VEK: 5. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 35 minút

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

POMÔCKY: prírodniny

POPIS:

  1. Preopakujeme si pojmy kolmicarovnobežka.
  2. Každý žiak znázorní svojimi rukami kolmicu.
  3. Každý žiak znázorní svojimi nohami kolmicu.
  4. Každý žiak znázorní akoukoľvek časťou svojho tela kolmicu, pričom nemôže použiť ani ruky, ani nohy (použije napríklad ukazovák a palec, krk a rameno…).
  5. Žiaci vytvoria dvojice a spolu zobrazia kolmicu tak, aby boli obaja zapojení.
  6. Body 2 až 5 zopakujeme s obmenou na rovnobežky.
  7. Vytvorené dvojice žiakov spojíme do štvoríc, ich úlohou bude nájsť v okolitom priestore kolmice a rovnobežky.
  8. Záver venujeme prezentáciám a kontrole skupinových prác.

VARIÁCIE

  • Žiaci rysujú kolmice a rovnobežky pomocou prírodnín (napr. šípok, malín atď.).
  • Žiaci skladajú paličky podľa pokynov, pričom využívajú znalosti o kolmici a rovnobežnosti (piškvorky). 

Autorky: Daria Lubiková, Dana Fajerová, ZŠ Kanianka

Metodický list v PDF na stiahnutie:

MAT Geometria na vlastnom tele

 

Zdieľaj tento príspevok