Metodika: VYV 2.- 9. roč. Listové leporelo

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Výtvarná výchova Comments: 0

Metodika: VYV 2.- 9. roč. Listové leporelo

Kreatívna zábava s jesennými listami spojená s poznávaním drevín a presahom do prírodovedy.

TÉMA: možnosti kompozície z listov

CIEĽ: žiaci pri výrobe leporela hľadajú rôzne tvary lístia, určujú ich, sledujú detaily v ich tvare, veľkosti i sfarbení

 VEK: 2.- 9. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút 

ROČNÉ OBDOBIE: jar – jeseň

POMÔCKY: papiere veľkosti A5, nožnice, lepiaca páska či lepidlo, určovacie kľúče, pastelky, písacie potreby (podložky)

POPIS:

1. krok: HĽADANIE LÍSTIA
Žiaci v skupinách prejdú v priebehu cca 10 minút dohodnutý priestor a nájdu 5 – 10 odlišných listov z minimálne 5 rôznych druhov drevín. Pomocou určovacích kľúčov alebo aplikácie PlantNet sa pokúsia určiť druh stromu. Ak budú určovať druh dreviny už pri zbieraní listu (hneď pri materskej rastline), pôjde im to ľahšie.

2. krok: LEPORELO
Žiaci v skupine si rozdelia listy. Každý list rozstrihnite na dve polovice a jednu z nich nalepte na hárok papiera. Potom každý žiak dokreslí aspoň jednému listu čo najpodobnejšie druhú polovicu (tú chýbajúcu odstrihnutú) a vyfarbí ju. Mladším žiakom môžete odporučiť, aby si list obkreslili na papier ešte pred tým, než jeho polovicu odstrihnú. Hotové hárky papiera s dokreslenými listami žiaci zlepia do leporela (je vhodné ukázať im príklad zlepenia).

Žiaci do leporela zapíšu aj druhy drevín, ktoré určili.

Dobrovoľný krok: LOV PLODOV
Skupiny, ktoré už majú prácu hotovú a čakajú, môžu svoje leporelo doplniť o plody. Tie zozbierajú a vlepia do leporela k zodpovedajúcemu druhu listu.

3. krok: VÝSTAVA LEPOREL
V závere práce sa trieda zíde a na jednom mieste vystaví svoje diela (na zemi, zaťažené kameňmi, nožnicami, alebo štipcami pripevnené na konáre atď.). Spoločne zhodnotí určenie druhov, dokreslenie listov aj zážitky pri zbere a tvorbe.

Ak vám vyjde čas, nechajte skupine priestor na vymýšľanie. Úloha je jednoduchá – pomocou kameňov, slov, obrázkov vymyslieť úlohu alebo hru pre jednotlivca, skupinu či celú triedu (napr. opičiu dráha s lovením kameňov).

4. krok: V TRIEDE
Pokiaľ bude priestor a záujem, možno si leporelá vyvesiť aj v triede. Predtým ale treba listy v leporelách vylisovať. Stačí pri skladaní vložiť medzi strany leporel hárky papiera, novín alebo pár útržkov toaletného papiera. Potom všetko zaťažiť napr. knihami na polici. Za niekoľko dní je možné vylisované leporelá vyvesiť.

TIPY DO TRIEDY
Ak majú žiaci chuť a čas, môžu do leporel dopisovať a dokresľovať ďalšie informácie a obrázky, napr. siluety stromu, latinské meno, využitie atď.

Môžete tiež vytvoriť nástenný obraz s listami stromov a kríkov v okolí školy. Stačí pri tom postupovať podobne ako pri leporelách, listy však treba nalepovať na veľký hárok papiera, kde ich žiaci domaľujú a popíšu. Svoju prácu vyveste ako plagát v triede, na chodbe atď.

TIP: LAPBOOK
Pokiaľ deti nápad s lístím zaujme, môžete si založiť svoj listový LAPBOOK – vlastnoručne vyrobenú interaktívnu knihu plnú kartičiek, okienok a obrázkov, knihu, ktorá zachytáva, čo trieda objavila či vyrobila. Navyše sa tak deje zaujímavou formou, ktorá láka znovu a znovu k prehliadnutiu.

Autorka: Justina Danišová, Učíme se venku

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

Zdieľaj tento príspevok