Metodika: PDA 3.- 4.roč. – Poznávame rastliny

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Prírodoveda Comments: 0

Metodika: PDA 3.- 4.roč. – Poznávame rastliny

Preskúmajte  s deťmi okolie školy a spoznajte rastliny a prostredie, v ktorom rastú hravou formou.

TÉMA: poznávanie rastlín a ich životného cyklu zážitkovou formou

CIEĽ: formou tímového bádania v okolí školy deti objavia známe aj menej známe druhy rastlín a pochopia ich význam pre ekosystém

 VEK: 3. – 4. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: apríl – jún, september – november

POMÔCKY: papiere s podložkami, kartóny, pastelky, lepiaca páska (ideálne tenká papierová) podložky na sedenie

POPIS:

1. Rastlinní detektívi – po príchode von do školskej záhrady, parku alebo lesíka, majú deti za úlohu nájsť strom, ker alebo bylinu, s ktorou sa už stretli a ktorej názov poznajú – v okruhu 20 – 50 m. Majú si tiež zapamätať aspoň 3 vlastnosti danej rastliny (má žltý kvet, je nízka, visia na nej červené plody, má tŕne…). Deti sa vrátia na miesto rozchodu a ostatní na základe vlastností hádajú, o ktorú rastlinu ide. Pri určovaní rastliny si môžeme pomôcť kľúčom na určovanie rastlín alebo bezplatnou mobilnou aplikáciou na rozpoznávanie rastlín Pl@ntNet. Ak sa nám rastliny nepodarí správne pomenovať, odfotíme ich a určíme neskôr v škole.

2. Rastlinná skladačka – deti vytvoria 3 – členné skupiny a na pridelené kúsky kartónov (každá skupina dostane 3) majú vyhľadať, nalepiť a dokresliť rôzne časti jedného druhu rastliny alebo stromu (list, plod, kvet, stonka, kôra, semeno…). Každá skupina by si mala vybrať iný druh, aby sa neopakovali. Napr.:
– na jednom kúsku kartónu bude nalepený list jablone;
– na druhom nakreslený plod – jablko;
– na treťom napísaný názov stromu – jabloň.

Keď majú všetky skupiny úlohu splnenú, odovzdajú svoje 3 kartóny pani učiteľke/ pánovi učiteľovi, ktorí ich pomiešajú a deti z iných skupín majú hádať správne trojice pripravené svojimi spolužiakmi.

3. Tichí pozorovatelia – deti si v rovnakých 3 – členných skupinách vyberú jeden strom alebo ker a majú za úlohu aspoň 5 minút ticho pozorovať život na ňom (môžu pritom sedieť na podložkách). Pritom si zakresľujú alebo zapisujú všetko, čo si na danom strome všimli – veľkosť koruny a kmeňa, rôzne druhy obyvateľov, dutiny, kôru obrastenú machom či lišajníkmi, mravce lezúce po konári…) O danom strome / kre a jeho živote nakoniec vytvoria spoločný krátky príbeh, ktorý potom formou rozprávky, básne alebo krátkeho príbehu predstavia spolužiakom.

Autorka: Ivana Poláčková, CEEV Živica

Pracovný list  v PDF na stiahnutie:

Zdieľaj tento príspevok