Andrea Uherková

Andrea Uherková

Absolventka Fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene. V Živici vedie projekt školských ovocných sadov SadOVO, prírodný cintorín vo Zvolene – Záhradu spomienok a pomáha vytvárať platformu Hurá von.

uherkova@zivica.sk