Skleník

Vyber správnu odpoveď

Na akú svetovú stranu je orientovaný skleník?