Strom poznania

Ahoj, som Strom poznania!

Ak máš chuť, vyrieš túto úlohu a možno sa dozvieš niečo zaujímavé o našom vzdelávacom centre.

Ak by si narazil/a na nejaký problém alebo potreboval/a pomôcky, spýtaj sa  lektorov alebo pracovníkov centra.

Skleník

Vyber správnu odpoveď

Na akú svetovú stranu je orientovaný skleník?

Vyberte odpoveď /odpovede: