Tomáš Harhovský

Tomáš Harhovský

Vyštudoval učiteľstvo matematiky a chémie UKF v Nitre. Pozitívny vzťah k prírode a deťom ho priviedol do Živice, kde sa angažuje v  projekte Hurá von. Má rád prechádzky v prírode, zber liečivých rastlín a iných darov prírody.

harhovsky@zivica.sk