BEZ LAVÍC: Preniesť chémiu do vonkajšieho prostredia pomáha žiakom pochopiť jej význam v reálnom svete, hovorí Janka Chmurová

Janka Chmurová učí na mestskej škole v Trnave, no aj tak veľkú časť vyučovania presúva do exteriéru. Ako učiteľka biológie a chémie si pochvaľuje, že pri bádateľskom prístupe vo vonkajšom prostredí žiaci prirodzene prepájajú vedomosti a zručnosti a viac sa zaujímajú o svet okolo. Učenie vonku sa v škole rozšírilo natoľko, že niektoré triedy sa na dvor už ani občas nezmestia. Prečítajte si o jej prístupe viac.