Bezplatné akreditované kurzy učenia vonku pre školy z TSK

Posted by: František Cimerman Category: Novinky Comments: 0

Bezplatné akreditované kurzy učenia vonku pre školy z TSK

„3-dňový zážitkový kurz vo vzdelávacom centre, ekocentre s celodenným programom – akreditovaný na tému podpora zážitkového učenia vonku a učenia o klíme na školách“

Pozývame vás na účasť na akreditovanom 3-dňovom vzdelávacom kurze Hurá von! vo Vzdelávacom centre Zaježová, ktorý je zameraný na praktickú ukážku metód pre zmysluplné vyučovanie rôznych predmetov vo vonkajšom prostredí.

Pripravili sme pre vás ponuku 5-ich termínov, každý pre 30 účastníkov (dvojice za každú prihlásenú školu). Prihlásiť sa môže aj viacero dvojíc z jednej školy.

Informácie o našom Vzdelávacom centre nájdete na webovej stránke www.centrumzajezova.sk.

Celý kurz (vrátane ubytovania a stravy) je pre účastníkov bezplatný. Náklady spojené s odbornými lektormi a pomôcky sú hradené z projektu: „Vzdelávanie pre ENV koordinátorov a pedagógov v TSK v oblasti environmentálnej výchovy“. Účastníci si hradia len cestovné náklady do Vzdelávacieho centra Zaježová. Pre úspešné absolvovanie je potrebné zúčastniť sa celého trvania kurzu.

Kurzu sa môžu zúčastniť pedagógovia, koordinátori vzdelávania aj lektori z Trenčianskeho samosprávneho kraja.


„5-hodinový kurz zážitkového vzdelávania priamo na škole na tému podpora zážitkového učenia vonku a učenia o klíme“ na vašom školskom dvore

Vzdelávacia platforma Hurá von! vám v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom ponúka možnosť zrealizovať aktualizačný 1-dňový bezplatný 5-hodinový vzdelávací kurz učenia vonku priamo v areáli vašej školy.

Naše kurzy sú zamerané na praktickú ukážku zážitkového a praktického vzdelávania vo vonkajšom prostredí pre širokú paletu predmetov.

Aktuálna ponuka platí iba pre 15 prvých prihlásených škôl z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Projekt realizuje CEEV Živica v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Podujatia sú súčasťou aktivít projektu: ,,Vzdelávanie pre ENV koordinátorov a pedagógov v TSK v oblasti environmentálnej výchovy“ Tento projekt je zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu.

Kurzu sa môžu zúčastniť pedagógovia, asistenti aj vychovávatelia z Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

V prípade otázok ohľadom oboch kurzov sa na nás obráťte na adrese cimerman@zivica.sk, 0905 539 692, alebo martina.kedrova@tsk.sk, 0901 918 177.

Zdieľaj tento príspevok