Vybrali sme 32 pedagógov do projektu Školy v „oute“ 2024 zameraného na inklúziu

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Novinky Comments: 0

Vybrali sme 32 pedagógov do projektu Školy v „oute“ 2024 zameraného na inklúziu

Do 4. ročníka projektu outdoorovej výučby pre pedagógov základných, stredných a špeciálnych škôl sa nám tento rok prihlásilo spolu 256 pedagógov. Veľmi sa vášmu záujmu o vyučovanie vonku na slovenských školách tešíme!

Odborná porota zložená zo zástupcov Živice a IKEA (hlavný partner projektu) po náročnom procese výberu nakoniec rozhodla nasledovne. Do projektu platformy Hurá von s názvom Školy v „oute“ sme na rok 2024 vybrali nasledovných 16 škôl:

Tento rok sme do projektu vybrali nasledovné školy: 

1.     ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice, Sídlisko 341/1, Jaslovské Bohunice
2.     ZŠ SNP 1484/143, Považská Bystrica
3.     ZŠ, Stred 957, Zákopčie
4.     ZŠ Komenského 2, Svit
5.     ZŠ, Ul.8.mája 640/39, Svidník
6.     ZŠ, Školská 297, Jaklovce
7.     Spojená škola internátna, M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
8.     ZŠ, Rokycany 46
9.     ZŠ s MŠ Radvanská 1,  Banská Bystrica
10.   CZŠ Pánska 2420, Bardejov-Dlhá Lúka

Novinkou tohto ročníka je 6 škôl, ktoré sa okrem učenia vonku budú venovať aj inklúzii:

  
11.   ZŠ s MŠ, ul. 1. mája 9, Báhoň
12.  Špeciálna základná škola, Sokolská 111, Zvolen
13.   ZŠ Makov 264
14.   ZŠ P. Jilemnického 1813/1 Zvolen
15.   ZŠ s MŠ Porúbka 20,  Porúbka
16.   Spojená škola Kostolná 18, Hontianske Moravce

Všetkým vybraným školám srdečne blahoželáme, v priebehu niekoľkých dní sa vám ozveme e-mailom s detailnejšími inštrukciami a zmluvami k projektu.

Školy, ktoré sme tento rok z kapacitných dôvodov do projektu žiaľ zatiaľ nevybrali, budú mať šancu zapojiť sa v ďalšej výzve a ponúkneme im aj možnosť zapojiť sa do ďalšieho zaujímavého outdoorového projektu Živice – SadOVO.

Ešte raz ďakujeme všetkých pedagógom za záujem o tému učenia vonku a veríme, že vám aj naďalej budeme prinášať praktické a užitočné informácie prostredníctvom web stránky www.huravon.sk alebo v rámci FB skupiny https://www.facebook.com/groups/huravon

Zdieľaj tento príspevok