Metodika Sjl 2. – 3. roč. ZŠ, Cézarova šifra

Metodika Sjl 2. – 3. roč. ZŠ, Cézarova šifra

Použijeme cézarovu šifru na zopakovanie si abecedy. Ako klúč nám poslúžia pravidelné štruktúry v prírode.

TÉMA: abeceda, šifra

CIEĽ: Rozlúštiť šifru, precvičiť abecedu a jednoduché počty.

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

VEK: 2. – 3. ročník ZŠ

ČASOVÁ DOTÁCIA:  25 minút

POMÔCKY: papier, pero

POSTUP:

Motivácia: Rozprávame sa o tom, čo je šifra, a ako funguje. Napríklad šifra funguje tak, že písmena sú posunuté o rovnaký počet písmen v abecede. Napríklad, keď v slove MAMA posunieme každé písmeno o 2 písmená v abecede, vznikne slovo OCOC. Pre rozlúštenie slova OCOC musíme teda poznať kľúč (t. j. o koľko písmen musíme posunúť každé písmeno, aby vzniklo zmysluplné slovo), alebo môžeme skúšať posúvať písmena, kým nám také slovo nevznikne.

  1. Žiakov rozdelíme do skupín a pripravíme šifru pre každú skupinu.
  2. Kľúč k šifre prepojíme s nejakým konštantným znakom, napríklad počet očí človeka, počet kvetných lupeňov tulipánu alebo inej rastliny, ktorú máme v okolí školy.
  3. Necháme žiakov lúštiť šifru.
  4. Po pochopení šifrovania dáme žiakom jednej skupiny vytvoriť šifru pre druhú skupinu, a tak ďalej.

Inšpirácia: https://draciastopa.sk/kruhova-sifrovacia-mriezka/

Autor: Tomáš Harhovský, CEEV Živica

Metodický list " Cézarová šifra"

Zdieľaj tento príspevok