Metodika Fyz 2. až 3.roč. SŠ Vlnenie

Názorne pomocou lana predvedieme vlnenie a čím sa jednotlivé typy vlnenia rozlišujú. Vysvetlíme fungovanie skleníkového efektu.

TÉMA: vlnenie 

CIEĽ: Demonštrovať princíp šírenia vĺn a pôsobenia skleníkového efektu.

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

VEK: 2. – 3. ročník SŠ

ČASOVÁ DOTÁCIA: 20 minút

POMÔCKY: lano, farebná lepiaca páska

POSTUP:

  1. Žiakom vysvetlíme, alebo si spoločne zopakujeme, čo je to vlnenie.
  2. Vezmeme so sebou von lano a jeho koniec zakotvíme, alebo poprosíme jedného žiaka, aby jeden jeho koniec držal.
  3. Stred lana označíme farebnou lepiacou páskou.
  4. Druhý koniec lana vezmeme do rúk a začneme ním kývať do strán, aby sme vytvorili vlnenie. 
  5. Žiaci pozorujú vlnenie lana a určujú, čo je amplitúda a čo perióda vlny.
  6. Zmeníme rýchlosť pohybu rukou, aby sme vytvorili nové vlnenie s inou frekvenciou.
  7. Žiakom dáme možnosť vyskúšať si vytváranie vĺn lanom, pretože to vyzerá jednoduchšie, ako v skutočnosti je.
  8. Vysvetlíme si princíp fungovania skleníkového efektu. 

Keď viditeľné svetlo s vlnovou dĺžkou (ʎ = 380 – 780 nm) dosiahne na Zem, zemský povrch absorbuje časť svetelnej energie a znovu ju vyžaruje ako infračervené vlny (ʎ = 760 nm – 1 mm), ktoré vnímame ako teplo. Keď vložíme kov do ohňa, môžeme tento jav pocítiť na vlastnej koži, keď sa priblížime k rozžeravenému kovu. Teleso môže vyžarovať aj vlny vo viditeľnom spektre, ak je dostatočne rozohriate. Tieto infračervené vlny žiaria do atmosféry a uniknú späť do vesmíru. Kyslík a dusík v atmosfére neabsorbujú infračervené žiarenie, ale molekuly vody a oxidu uhličitého – absorbujú túto tepelnú energiu a vyžarujú ju späť do okolia. Týmto spôsobom sa tepelné žiarenie zachytáva v atmosfére a vytvára skleníkový efekt. 

Pozrite sa, ako by sme mohli v budúcnosti využiť skleníkový efekt na teraformovanie Marsu:

Autor: Tomáš Harhovský, CEEV Živica

Metodický list Vlnenie

Zdieľaj tento príspevok