Metodika Chem 9. roč. ZŠ Pátranie po zlúčeninách v prírode

Metodika Chem 9. roč. ZŠ Pátranie po zlúčeninách v prírode

V tejto metodike sa pustíme do pátrania po chemických zlúčenín bežne dostupných na našom dvore.

TÉMA: zlúčeniny

CIEĽ: Nájsť konkrétne príklady chemických zlúčenín v prírode. Pomenovať ich význam v procese obohacovania pôdy a jej úrodnosti.

ROČNÉ OBDOBIE: jar, leto, jeseň

VEK: 9. ročník ZŠ

ČASOVÁ DOTÁCIA: 30 minút

POMÔCKY: zoznam hľadaných zlúčenín, nádoba na zber

POSTUP:

  1. Žiakov rozdelíme do skupín po 5.
  2. Rozdáme im zoznamy s hľadanými zlúčeninami.
  3. Prezentujeme nájdené príklady a diskutujeme.
  4. Vytvoríme rady zo zlúčenín, ktoré žiaci našli. Napríklad CO2, glukóza, celulóza (drevo).
  5. Diskutujeme, akými rôznymi spôsobmi sa ukladá v prírode uhlík, a aké sú stromy dôležité pre fixáciu uhlíka. Akým spôsobom vieme uhlík vracať naspäť do pôdy v domácnosti či školskej jedálni? Napríklad správnym kompostovaním.

Tabuľka pre inšpiráciu:

sacharidbielkovinatuk/olejkyselina
anorganická zlúčeninapolyméralkoholfarbivo

Vzorové riešenie:

plod, ovocie plné sacharidovpavučina, vlasy, telá živočíchovorechy, jadrá semienkyselina askorbová (VIT C), kyselina mravčia 
voda, piesokcelulóza v dreve a rastlinách skvasené ovocie na zemichlorofyl v listoch, karotenoidy v mrkve

Prečítajte si alebo vypočujte podcast, ako sa správne kompostuje, a ako kompost vracia život do pôdy: 

Autor: Tomáš Harhovský, CEEV Živica

Metodický list Pátranie po zlúčeninách.

Zdieľaj tento príspevok