Metodika Chem 7.roč. ZŠ Skúmanie pH pôdy

Metodika Chem 7.roč. ZŠ Skúmanie pH pôdy

Pomocou lakmusového papierika zistíme pH pôdy na našom školskom dvore.

TÉMA: indikátor pH

CIEĽ: Určiť pH pôdy v okolí školy a otvoriť diskusiu o tom, ako pH pôdy vplýva na výskyt a pestovanie plodín.

VEK: 7. ročník ZŠ 

ČASOVÁ DOTÁCIA: 45 minút (rozdelené na 2 dni)

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne 

POMÔCKY: kadičky, lakmusové papieriky na meranie pH, kadičky, destilovaná voda, sóda bikarbóna, lyžičky, vzorky pôdy

POSTUP: 

  1. Žiaci odoberú do kadičiek 1 deň pred meraním pH vzorky suchej pôdy spod ihličnatých drevín, listnatých drevín, zo záhonu a spod trávnika.
  2. Kadičky so vzorkami označia. Ku každej vzorke pôdy prilejú destilovanú vodu v pomere 1:1, zmes zamiešajú, zakryjú, a nechajú 1 deň odstáť. 
  3. Na druhý deň žiaci zmerajú pH pomocou lakmusových papierikov. Papierik ponoria do každej vzorky a odčítajú hodnotu pH podľa farebnej škály na obale od papierikov. 
  4. Pre porovnanie prevedú aj „domáci test“ na zistenie pH pôdy. Pracujú s predchádzajúcimi výsledkami. Na lyžičku odoberú vzorku kyslej vlhkej pôdy a vzorku zásaditej vlhkej pôdy. Na obe vzorky nasypú sódu bikarbónu. Ak vzorka šumí, indikuje to kyslé prostredie. Ak vzorka nešumí a netvoria sa bublinky, indikuje to zásadité/neutrálne prostredie. 
  5. Diskutujeme so žiakmi, ako pH pôdy ovplyvňuje jej úrodnosť a pôdny život, najmä dážďovky a mikroorganizmy, ktoré na to, aby sa mohli rozmnožovať a rozkladať organickú hmotu, potrebujú skôr neutrálnu pôdnu reakciu. Akým spôsobom je možné pH pôdy v poľnohospodárstve regulovať tak, aby prinášala čo najviac a čo najkvalitnejšiu úrodu? Poznáte rastliny, ktoré obľubujú skôr kyslejšiu pôdu a rastliny, ktoré znesú aj zásaditú?

Pozrite si viac o dôležitosti zloženia a ochrany pôdy v kontexte klimatickej zmeny: https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/interview/biolog-frouz-poda-neputa-zaujem-ako-voda-a-vzduch-ma-to-vplyv-na-jej-stav/ 

Autorka: Slávka Čeklovská, ZŠ s MŠ Trhovište

Metodický list "Skúmanie pH pôdy"

Zdieľaj tento príspevok