Metodika ANJ 7. – 9. roč. ZŠ, 1. – 4. roč. SŠ Osamelý ostrov (modelovanie životného priestoru)

Metodika ANJ 7. – 9. roč. ZŠ, 1. – 4. roč. SŠ Osamelý ostrov (modelovanie životného priestoru)

Vymodelujeme ostrov, nazveme všetky jeho prvky v cudzom jazyku a simulujeme zvyšovanie morskej hladiny.

TÉMA: slovná zásoba, zmena klímy ovplyvňujúca život ľudí žijúcich na pobreží

CIEĽ: Zopakovať si slovnú zásobu v cudzom jazyku, s prepojením na tému klímy a klimatickej zmeny.

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

VEK: 7. – 9. ročník ZŠ, 1. – 4. ročník SŠ

ČASOVÁ DOTÁCIA: 45 minút

POMÔCKY: prírodniny na školskom pozemku  

POSTUP:

  1. Vezmeme žiakov von a rozdelíme ich do skupín.
  2. Každá skupina dostane za úlohu vytvoriť model ostrova pomocou dostupných prírodnín (alebo farmy či mesta), a to tak, aby vedeli každý prvok, ktorý vložia na ostrov pomenovať v cudzom jazyku. Žiakov vyzveme, aby vymysleli aj názov, lokalitu a čo je zdroj ich živobytia.
  3. Spoločne prechádzame vytvorené ostrovy a necháme žiakov prezentovať svoje diela v cudzom jazyku.
  4. Pýtame sa rôzne otázky: Ako sa dostaneme z prístavu na pláž? Kde je najsevernejší bod na ostrove? Aké počasie tu prevláda? Alebo aj úplne fiktívne otázky, ako napríklad, aký je názov ostrova a zloženie jeho populácie.
  5. Diskutujeme o počte obyvateľov a obmedzenom množstve prírodných zdrojov, ako je voda, kvalitná pôda, nerastné suroviny. Vyzdvihneme, že najviac obyvateľstva žije zvyčajne pri pobreží. 
  6. Simulujeme situáciu, v ktorej sa dvíha hladina vody v okolí ostrova, napríklad roztápaním pevninských ľadovcov. Diskutujeme, ako rovnaký počet obyvateľov musí prežiť na menšom priestore. Vysvetlíme žiakom, že sladká voda na ostrove sa vplyvom zatopenia ostrova môže kontaminovať slanou morskou vodou.

Pozrite si, ako na škótskom ostrove dosiahli energetickú sebestačnosť:

https://www.dobrenoviny.sk/c/184113/maly-skotsky-ostrov-je-energeticky-nezavisly-od-okoliteho-sveta-prispela-k-tomu-sudrznost-a-skromnost-obyvatelov

Autor: Tomáš Harhovský, CEEV Živica

Metodický list v PDF stiahnete tu:

Metodický list "Osamelý ostrov"

Zdieľaj tento príspevok