Prihlasovanie do projektu ŠKOLY V „OUTE“ otvorené – 4. ročník bude aj o inklúzii a učení vonku

Posted by: František Cimerman Category: Novinky Comments: 0

Prihlasovanie do projektu ŠKOLY V „OUTE“ otvorené – 4. ročník bude aj o inklúzii a učení vonku

 

Získať záujem mladých ľudí o akýkoľvek vyučovací predmet alebo tému sa dá aj vďaka nenáročnému a pri tom kreatívnemu outdoorovému vzdelávaniu vhodnému pre akýkoľvek typ školy.

Učenie vonku je príjemnou a zdravou alternatívou k uzavretému priestoru triedy. Navyše takáto forma výučby je šancou na hlbšie preskúmanie učiva a lepšie prepojenie všetkých členov triedy. Vzťahy v triede získajú nový rozmer a k tomu postačí len trávnik či park neďaleko školy.

 

Prihláste 2 pedagógov z vašej školy do projektu Školy v „oute“ do 11. februára 2024 do polnoci a ponúknite svojim žiakom aj pedagógom benefity spojené s učením sa vonku.

Ročný projekt je určený pre základné, stredné a špeciálne školy. Pomôžeme v ňom školám začleniť učenie vonku do každodenného procesu vzdelávania, posilniť komplexnosť získaných vedomostí a ich medzipredmetové prepojenie, ale aj rozvoj mäkkých zručností u žiakov.

V 4. ročníku je kľúčovou témou inklúzia v prepojení s učením vonku. Práve preto sme do tohto ročníka pripojili samostatnú skupinu aj kurz pre ľudí, ktorí sú v školách v inkluzívnych tímoch. Popri učení vonku a zdieľaní rôznych inšpiratívnych metodík sa zameriame na aspekt aktívnej účasti všetkých detí a snahu adekvátne podporiť každého v spoločných aktivitách. Veľkou pridanou hodnotou tohto programu sú vzájomné inšpirácie zapojených účastníkov. Vďaka tomu sa pojmy ako empatia, rešpekt a komunikácia ľahšie pretavia do praktických príkladov, ktoré sú použiteľné v každodennej praxi.  

Pedagógovia sa nemusia obávať zbytočnej a zaťažujúcej projektovej administratívy. Naším hlavným cieľom je spopularizovať a rozšíriť kvalitnú výučbu vonku na Slovensku, nie písať zložité záverečné správy k projektu. Všetky náklady pedagógov v rámci projektu budú pokryté, s výnimkou cestovných nákladov na kurz v Zaježovej.

Čo ponúkame zapojeným školám:
– 2 x 1 – dňový online webinár na tému vyučovania vonku;
– 1 x 3 – dňový kurz venovaný teórii aj praxi učenia vonku v plánovanom termíne vo Vzdelávacom centre Zaježová pri Zvolene:

  • 3. – 5. 6. 2024 (pre základné a stredné školy)
  • 22. – 24. 5. 2024 (pre inkluzívne tímy)

– metodickú a odbornú podporu v období trvania projektu a skúsených pedagogických mentorov v oblasti vyučovania vonku;
– metodické listy na podporu vyučovania vonku;
– praktické pomôcky na učenie vonku;

Čo očakávame od zapojených škôl:
– súhlas vedenia školy s účasťou 2 pedagógov na projekte (podpísanie zmluvy);
– spoluprácu počas celého trvania projektu od 1. marca do 31. decembra 2024 (10 mesiacov);
– aktívnu účasť zástupcov školy (2 pedagógovia) na dvoch 1 – dňových online webinároch;
– aktívnu účasť zástupcov školy (2 pedagógovia a v prípade inkluzívnych tímov aj 2 žiaci) na jednom 3 – dňovom kurze v Zaježovej v danom termíne;
– vykonanie všetkých úloh, ktoré budú nevyhnutné pre začlenenie výučby vonku do vybraných vyučovacích predmetov;
– realizáciu aspoň 15 pilotných vyučovacích hodín vo vonkajšom prostredí;

V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu, vyplňte prihlášku najneskôr do nedele 11. februára 2024 do polnoci.

Viac info: cimerman@zivica.sk 

Organizátorom projektu Školy v „oute“ je Živica a jej platforma Hurá von a generálnym partnerom projektu IKEA.

Partner projektu Školy v „oute“

 

Zdieľaj tento príspevok