ŠKOLY V „OUTE“ – prihlasovanie do ročného projektu o učení vonku

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Novinky Comments: 0

ŠKOLY V „OUTE“ – prihlasovanie do ročného projektu o učení vonku

Učenie vonku a prenesenie časti vyučovania mimo triedu sa stalo efektívnym, zdravie podporujúcim a zároveň kreatívnym spôsobom vzdelávania detí od základných škôl až po stredné. Teraz máte príležitosť priniesť tento spôsob výučby aj do vašej školy.

Na základe dlhoročných skúseností vieme, že vonku sa dá učiť takmer každý predmet. Stačí si vybrať témy, v ktorých osvojenie aj testovanie nových vedomostí vieme prirodzene prepojiť a posilniť kontaktom s prírodou a vonkajším prostredím. Výučba vonku pritom nevyhnutne nevyžaduje prírodné prostredie, postačí aj sídliskový park či trávnik.

Prihláste 2 pedagógov z vašej školy do projektu Školy v „oute“ do 10. februára 2023 do polnoci a ponúknite svojim žiakom aj pedagógom benefity spojené s učením sa vonku.

Ročný projekt je určený pre základné, stredné a špeciálne školy. Pomôžeme v ňom školám začleniť učenie vonku do každodenného procesu vzdelávania, posilniť vďaka nej komplexnosť získaných vedomostí a ich medzipredmetové prepojenie, ale aj rozvoj mäkkých zručností u žiakov.

Pedagógovia sa nemusia obávať zbytočnej a zaťažujúcej projektovej administratívy. Našim hlavným cieľom je spopularizovať a rozšíriť kvalitnú výučbu vonku na Slovensku, nie písať zložité záverečné správy k projektu. Všetky náklady pedagógov v rámci projektu budú pokryté, s výnimkou cestovných nákladov na kurz v Zaježovej.

Čo ponúkame 20 zapojeným školám:
– 2 x 1-dňový online webinár na tému vyučovania vonku;
– 3 – dňový kurz venovaný teórii aj praxi učenia vonku v plánovanom termíne 22. – 24. 5. 2023 (pre základné a špeciálne školy)  a 5. – 7. 6. 2023 (pre stredné školy) vo Vzdelávacom centre Zaježová pri Zvolene;
– metodickú a odbornú podporu v období trvania projektu a skúsených pedagogických mentorov v oblasti vyučovania vonku;
– metodické listy na podporu vyučovania vonku;
– praktické pomôcky na učenie vonku;

Čo očakávame od zapojených škôl:
– súhlas vedenia školy s účasťou 2 pedagógov na projekte (podpísanie zmluvy);
– spoluprácu počas celého trvania projektu od 1. marca do 31. decembra 2023 (10 mesiacov);
– aktívnu účasť zástupcov školy (2 pedagógovia) na dvoch 1– dňových online webinároch;
– aktívnu účasť zástupcov školy (2 pedagógovia) na jednom 3 – dňovom kurze v Zaježovej;
– vykonanie všetkých úloh, ktoré budú nevyhnutné pre začlenenie výučby vonku do vybraných vyučovacích predmetov;
– realizáciu aspoň 15 pilotných vyučovacích hodín vo vonkajšom prostredí;

V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu, vyplňte prihlášku najneskôr do piatka 10. februára 2023 do polnoci.

Viac info: polackova@zivica.sk, 0905 654 241

Organizátorom projektu Školy v „oute“ je Živica a jej platforma Hurá von a generálnym partnerom projektu IKEA.

Partner projektu Školy v „oute“

 

Zdieľaj tento príspevok