Metodika: MAT 9. ročník ZŠ Aká vysoká je naša škola?

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Inšpirácie, Matematika Comments: 0

Metodika: MAT 9. ročník ZŠ Aká vysoká je naša škola?

 

Overíme teoretické znalosti o podobnosti trojuholníkov na školskej budove

TÉMA: podobnosť trojuholníkov

CIEĽ: Zopakovať si podobnosť trojuholníkov a využiť ju v praxi.

VEK: 9.ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 30 – 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne (počas slnečného dňa)

POMÔCKY: stavbársky meter alebo meracie pásmo, písacie potreby, papier, krieda

POPIS: 

  1. Žiakov rozdelíme do dvojíc alebo trojíc.
  2. Vyzveme ich, aby odhadli, aká vysoká je naša škola, a svoj odhad si zapísali na papier. Úlohou je presne vypočítať výšku školy.
  3. Skupinkám rozdáme meter alebo pásmo, ktorým odmerajú dĺžku tieňa okolitých predmetov, pričom vyberajú predmety, ktorých výšku vedia zistiť. Môžu merať seba, palicu, ktorú držia kolmo k zemi, plot, ceruzku a pod. 
  4. Žiakov povzbudíme, aby si tieto merania načrtli na papier a hľadali medzi nimi vzťah, ktorý im pomôže pri výpočte výšky školy.
  5. Žiakom zopakujeme hlavnú úlohu tejto hodiny – vypočítať výšku školy – a necháme ich pracovať v skupinkách. 
  6. Na záver spoločne porovnáme výsledky, ku ktorým sa žiaci v skupinkách dopracovali. V diskusii žiakov vedieme k tomu, aby vysvetlili a načrtli, ako postupovali a prečo. 
  7. Pre zaujímavosť sa vrátime k odhadom výšky zo začiatku hodiny. Aké boli (ne)presné?

VARIÁCIE

  • Namiesto merania výšky školy môžeme počítať výšku stromu, sochy alebo inej budovy, ktorej tieň vieme odmerať. 

Vedeli ste?

  • Tháles pri cestovaní po starovekom Egypte využíval tieň na zistenie výšky pyramídy. Vraj čakal, kým bude svietiť slnko pod 45° uhlom, keďže vtedy platí, že dĺžka tieňa je rovnaká ako výška pyramídy. Či je uhol správny, zisťoval podľa vlastného tieňa.

Autorka: Ivana Janotíková

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

MAT Aká vysoká je naša škola?

Zdieľaj tento príspevok