Metodika: MAT 5. roč ZŠ Koľko váži kilogram ovocia?

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Inšpirácie, Matematika Comments: 0

Metodika: MAT 5. roč ZŠ Koľko váži kilogram ovocia?

Využijeme plody prírody na precvičenie váženia a premeny jednotiek. Okrem toho si oprášime zručnosti z bežného života.

TÉMA: spracovanie ovocia

CIEĽ: Precvičiť premenu jednotiek, sčítavanie, odčítavanie, používanie váh a spôsoby spracovania ovocia. 

VEK: 5. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: jeseň

POMÔCKY: jablká (hrušky ap.), nádoby, kuchynské váhy, kuchynské pomôcky na spracovanie ovocia 

POPIS:

  1. Začneme rozhovorom na tému ovocie: Majú žiaci doma alebo u starých rodičov v záhrade ovocné stromy? Alebo ovocie nakupujú na trhu či v supermarkete? Ako dlho vydrží ovocie, kým sa pokazí?
  2. Žiakov  rozdelíme do skupín po troch, každá skupina dostane nádobu (misku) na zber 1 kg ovocia – jabĺk, hrušiek… (3 min.)
  3. Každá skupina odváži nazbierané ovocie a výsledok zapíše do tabuľky.
  4. Úlohou žiakov je vypočítať, o koľko gramov nazbierala každá skupina viac alebo menej, ako mala zadané, teda odchýlku od 1 000 g (1 kg), premeniť jednotky a vypočítať aritmetický priemer všetkých nazbieraných vzoriek (ak je čas, tak aj objem a hustotu vzorky).
  5. Následne diskutujeme o tom, aké formy spracovania ovocia žiaci poznajú (muštovanie, sušenie, zaváranie, výroba džemov…).

VARIÁCIE:

  • Aktivitu uskutočníme v anglickom jazyku.
  • So žiakmi sušíme ovocie, vyrábame ovocný mušt, ocot ap.

Autorky: Lucia Kmeťová, Mariana Sujová, ZŠ s MŠ Alexandra Vagača, Detva

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

MAT Koľko váži kilogram ovocia?

Zdieľaj tento príspevok