Metodika: GEO 5. roč. ZŠ Činnosť vody

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Geografia, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: GEO 5. roč. ZŠ Činnosť vody

Vyskúšajme si vytvoriť model vodného toku a zistiť aký vplyv na neho majú prekážky, vegetácia alebo sklon.

TÉMA: transport, rozrušovanie, erózia

CIEĽ:Uvedomiť si funkciu vegetácie pri zadržiavaní vody v krajine.

VEK: 5. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 15 minút

ROČNÉ OBDOBIE: jar, leto, jeseň

POMÔCKY: mierny svah, krhla s vodou

POPIS:

  1.  Nájdeme mierny svah a určíme na ňom dve malé plochy:A. zarastenú (pokrytú trávou),
    B. bez prítomnosti rastlín.
  2.  So žiakmi vedieme rozhovor o tom, ako funguje transport vody v prírode, v lesoch. Následne ich vyzveme, aby vyslovili hypotézy o vodozádržných schopnostiach rozličných prostredí.
  3. Hypotézy žiakov overíme jednoduchým pokusom: na rozmanité povrchy (betón, holý svah, trávnatý svah…) lejeme vodu z krhly. Žiaci pozorujú, ako sa voda správa.
  4. Na záver so žiakmi diskutujeme o dôležitosti výsadby zelene a o tom, aké následky môže mať napr. pri návalových dažďoch jej neprítomnosť.

Autorka: Katarína Pitaková, ZŠ Komenského, Námestovo

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

GEO Činnosť vody

Zdieľaj tento príspevok