Metodika: GEO 4. – 6. ročník ZŠ Vyznáš sa na našom dvore?

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Geografia, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: GEO 4. – 6. ročník ZŠ Vyznáš sa na našom dvore?

Zorientujeme sa na školskom dvore pomocou kompasu a úloh rozmiestnených po aeráli.

TÉMA: kompas

CIEĽ: Zopakovať a upevniť si vedomosti o určovaní svetových strán a používaní kompasu. .

VEK: 4. – 6. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 20 30 minút

ROČNÉ OBDOBIE: jeseň 

POMÔCKY: kompas, mapa školského dvora, pokyny

POPIS:

  1. Žiakov rozdelíme do dvojíc. Dvojice žiakov pomocou kompasu určia svetové strany a vyznačia ich na mape školského dvora.
  1. V ďalšej časti hodiny chodia dvojice s mapou a kompasom po dvore a plnia rôzne pokyny, napr. Choď 20 krokov na sever a splň úlohu. (Príklad úlohy: Pomocou magnetu zisti, ktorý predmet je magnetický.)
  1. Žiaci pokračujú na ďalšie stanovište, kde ich čakajú nové úlohy, napr. Urči azimut, sprav 30 krokov v smere azimutu, tam nájdeš ďalšiu úlohu. (Príklad úlohy: Odmeraj objem nepravidelného útvaru pomocou nádoby s vodou.)
  1. Po splnení všetkých úloh sa žiaci vrátia na štart, kde diskutujú o tom, čo zažili a zistili.

VARIÁCIE: 

  • Žiaci sa vydajú na matematickú prechádzku, počas ktorej v teréne riešia matematické úlohy súvisiace s reálnymi objektmi.

Pozn.: Matematickú prechádzku pripravíme pomocou voľne dostupnej aplikácie https://mathcitymap.eu/sk

Autorka: Zuzana Moncmanová, ZŠ Jána Bottu, Trnava

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

GEO Vyznáš sa na našom dvore?

Zdieľaj tento príspevok