Metodika: FYZ 8. ročník ZŠ Ako zapáliť oheň bez zápaliek ?

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Fyzika, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: FYZ 8. ročník ZŠ Ako zapáliť oheň bez zápaliek ?

 

Demonštrujeme silu slnka a s jeho pomocou založíme oheň.

TÉMA: šošovky a ich využitie

CIEĽ: Naučiť sa založiť v prírode oheň pomocou šošoviek.

VEK: 8.ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 – 90 minút

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne (počas slnečného dňa)

POMÔCKY: sklenený pohár, guľová banka, plastová fľaša alebo igelitové vrecko naplnené vodou, voda, šošovky s rôznou ohniskovou vzdialenosťou, okuliare, lupa, suché lístie, tráva, mach, prípadne papier (čierny, biely)

POPIS:

  1. Žiakov rozdelíme do skupín a rozdáme im predmety, pomocou ktorých sa pokúsia založiť oheň. Každej skupine môžeme dať k dispozícii rovnaké pomôcky alebo vytvoríme na stolíku rôzne skupiny pomôcok a žiaci si pomôcky vylosujú.

 

  1. Žiaci si nazbierajú prírodný materiál, ktorý bude ľahko horieť.

 

  1. Úlohou žiakov v skupinách je pokúsiť sa založiť oheň pomocou šošoviek a tiež pomocou nádob naplnených vodou. 

 

  1. Po ukončení prác jednotlivé skupiny prezentujú svoj postup. Spoločne si zosumarizujeme pozorované zistenia. Diskutujeme o alternatívnych náhradách šošoviek. Žiakov upozorníme na nebezpečenstvo vzniku požiaru pri pohodenej fľaši s vodou v prírode.

 

  1. Po ukončení aktivity žiaci vypracujú do zošita alebo elektronicky zápis o pokuse. 

 

Autorka: Jana Šošovičková, SZŠ Nová Dubnica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

FYZ Ako zapáliť oheň bez zápaliek ?

Zdieľaj tento príspevok