Metodika: CHEM 8. roč. ZŠ Atómy pod lupou

Posted by: Ivana Poláčková Category: Chémia, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: CHEM 8. roč. ZŠ Atómy pod lupou

 

Pomocou prírodných materiálov vytvoríme modely atómov a zoznámime sa s Bohrovým modelom atómu.

TÉMA: Bohrov model atómu

CIEĽ: Rozlíšiť jednotlivé elementárne častice a ich usporiadanie v atóme.

VEK: 8. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 20 minút

ROČNÉ OBDOBIE: Celoročne

POMÔCKY: prírodné materiály v okolí školy, periodická tabuľka prvkov

POPIS:

  1. Žiakov rozdelíme do dvojíc. Každej dvojici priradíme jeden chemický prvok.
  2. Žiaci pomocou tabuľky určia, aké protónové číslo má ich prvok a odvodia počet elektrónov a neutrónov.
  3. Následne si žiaci nazbierajú prírodniny a zostavia model atómu.
  4. Na záver sa dvojice žiakov pri svojich výtvoroch vymenia a na základe počtu jednotlivých častíc určia, ktorý prvok je pred nimi znázornený.

VARIÁCIE:

Prírodniny môžeme nahradiť samotnými žiakmi, ktorí svojím postavením vytvoria rôzne modely atómov. Elektróny (žiakov) v atómoch môžeme pridávať alebo odoberať, vzniknuté častice žiaci pomenujú.

Autorka: Patrícia Kaclíková, Gymnázium Trebišovská, Košice

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

CHEM Atómy pod lupou

Zdieľaj tento príspevok