Metodika: BIO 6. – 9. ročník ZŠ Vplyv teploty na hmyz

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Biológia, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: BIO 6. – 9. ročník ZŠ Vplyv teploty na hmyz

Skúmajme kde sa vyskytuje viac hmyzu na školskom dvore. Ako vplýva teplota na výskyt hmyzu.

TÉMA: bezstavovce

CIEĽ: Uvedomiť si, že pavúky a chrobáky vyliezajú z úkrytov v závislosti od teploty prostredia. Všimnúť si rozmanitosť bezstavovcov a ekosystému.

VEK: 6. – 9. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE:  skorá jar jeseň

POMÔCKY: sieťka na hmyz, Petriho miska, atlas hmyzu a pavúkov (bezstavovcov), teplomer

POPIS:

  1. Žiaci sa rozdelia do skupín. Každá skupina dostane sieťku na hmyz, Petriho misku, teplomer a pomôcky na určovanie bezstavovcov (atlas alebo mobilnú aplikáciu).
  1. Úlohou žiakov v skupinách je nájsť bezstavovce v tieni a na slnečnom mieste. Nájdené živočíchy potom opatrne vložia do rozlične označených Petriho misiek.
  1. Na oboch miestach (v tieni i na slnku) žiaci zmerajú teplotu a zaznamenajú početnosť a druh bezstavovcov.
  1. Žiakov vedieme k tomu, aby si všímali aj rozličné vlastnosti prostredia.
  1. Následne so žiakmi diskutujeme, prečo na jednom stanovišti bolo viac hmyzu ako na druhom. Premenne:  ročne obdobie, vonkajšia teplota.  Príklad: v lete, v tieni  našli viac bezstavovcov ako na slnečnom mieste a v chladných dňoch, neskorá jeseň, skorá jar viac ich bolo na slnečnom mieste. Čiže dôležitá je teplota prostredia.
  1. Po ukončení aktivity vypustíme živočíchy späť do prírody.

VARIÁCIE: 

  • Podobne môžeme postupovať pri skúmaní druhovej rozmanitosti rastlín.

Autorka: Jana Chmúrová, ZŠ s MŠ Jána Bottu, Trnava

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

BIO Vplyv teploty na hmyz

Zdieľaj tento príspevok