Metodika: CHEM 7. ročník ZŠ Učíme sa orientovať v periodickej tabuľke

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Chémia, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: CHEM 7. ročník ZŠ Učíme sa orientovať v periodickej tabuľke

 

Zopakujme si chemické prvky a ich značky

TÉMA:  chemické značky a periodická tabuľka

CIEĽ: Naučiť sa orientovať v periodickej tabuľke chemických prvkov.

VEK: 7. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 35 minút

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

POMÔCKY: periodická tabuľka prvkov pre každú skupinu, ľubovoľné prírodniny (konáriky, listy, kvety, šišky….), papiere, pero

POPIS:

  1. Žiaci pracujú v skupinách. Úlohou každej skupiny je napísať na papier slovo OHNISKO a z jednotlivých písmen tohto slova vytvoriť čo najviac značiek chemických prvkov. Značky žiaci poskladajú z prírodnín.

     

  2. Žiaci v skupinách môžu medzi sebou súťažiť, ktorá skupina zostaví najviac značiek v určenom časovom limite.

Pozn.: Rátajú sa 1- aj 2-písmenové značky (treba dodržať 1. písmeno značky veľké a 2. malé).

AUTORKA: Lenka Škarbeková, Gymnázium Gelnica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

CHEM Učíme sa orientovať v periodickej tabuľke

Zdieľaj tento príspevok