Metodika: BIO 2. ročník SŠ, 4. ročník SŠ (maturanti z biológie), Tajomstvo dvoch kvapiek

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Biológia, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: BIO 2. ročník SŠ, 4. ročník SŠ (maturanti z biológie), Tajomstvo dvoch kvapiek

 

Zistime rozdiel medzi transpiračnou a gutačnou vodou.

TÉMA: transpiračná a gutačná voda

CIEĽ: Navrhnúť spôsob, akým možno dokázať rozdiel medzi transpiračnou a gutačnou vodou.

VEK: 2. ročník SŠ, 4. ročník SŠ (maturanti z biológie)

DOBA TRVANIA: 25 minút

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

POMÔCKY: list alchemilky obyčajnej (príp. jej obrázok), text o transpirácii (uvedený nižšie), 2 podložné sklíčka pre skupinu, zapaľovač, plastová pipeta, destilovaná voda alebo voda z vodovodu, roztok slanej vody alebo minerálky

POPIS:

  1. Žiaci pracujú v skupinách. Úlohou každej skupiny je prečítať si text, navrhnúť spôsob, ako  odlíšiť 2 vzorky vody a určiť, ktorá z nich je transpiračná a ktorá gutačná.

Text: Transpirácia je výdaj čistej (destilovanej) vody rastlinou vo forme vodnej pary. Rastlina sa takto zbavuje prebytočnej vody a ochladzuje sa. Ak faktory okolitého prostredia (veľká vlhkosť vzduchu) neumožňujú, aby prebiehala transpirácia, rastlina prejde na výdaj vody v kvapalnom skupenstve, gutáciu, cez špecializované prieduchy, hydatódy. Rastlina (alchemilka) takto vytláča kvapky vody, ktoré obsahujú rozpustené soli minerálnych látok. 

 

Pozn.: Riešenie nájdeme, keď kvapneme na podložné sklíčko vodu a necháme ju odpariť – gutačná voda v odparku obsahuje kryštáliky solí, transpiračná nie.

 

AUTORKA: Lenka Škarbeková, Gymnázium Gelnica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

BIO Tajmostvo dvoch kvapiek

Zdieľaj tento príspevok