Metodické listy, ktoré tínedžerov vytiahnu von!

Posted by: Ivana Poláčková Category: Novinky Comments: 0

Metodické listy, ktoré tínedžerov vytiahnu von!

 

Učíte matematiku, dejepis, chémiu, biológiu či fyziku? Inšpirujte sa našimi novými metodickými listami na učenie vonku a preneste časť výučby na školský dvor, do parku alebo do lesa. 

Po niekoľkomesačnej spolupráci s tímom skúsených pedagógov a lektorov sa nám v Živici podarilo vytvoriť metodické listy pre vybrané vyučovacie predmety na 2. stupni základných aj špeciálnych škôl a na stredných školách.

Našim cieľom je inšpirovať pedagógov, aby časť výučby preniesli do vonkajšieho prostredia a podporili tak nielen záujem tínedžerov o obsah učiva a jeho praktické využitie, ale umožnili im aj tak potrebný pohyb a kontakt s prírodou – navyše zážitkovou formou rozvíjajúcou ich kreativitu, spoluprácu a kritické myslenie. 

Metodické listy sú inšpirované vzdelávacími štandardmi pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy a majú aj medzipredmetové využitie. Zostavené sú tak, aby ste si vedeli vyučovanie vonku vychutnať celoročne. Ich tlač sa ešte len pripravuje, ale zdarma si ich môžete stiahnuť na linku nižšie.

Vznik metodických listov finančne podporila spoločnosť IKEA. 

Zdieľaj tento príspevok