Metodika: FYZ 7.- 8. roč. ZŠ Padák

Posted by: Ivana Poláčková Category: Fyzika, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: FYZ 7.- 8. roč. ZŠ Padák

Overte si princíp fungovania padáku v prírode.

TÉMA: odporová sila

CIEĽ: Vytvoriť padák z prírodného materiálu.

 VEK: 7.-8. ročník ZŠ 

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: jar, leto, jeseň

POMÔCKY: písmená, z ktorých vyskladáme meno Štefan Banič, prírodniny, špagát, nožnice

POPIS:

  1. V teréne skryjeme písmená Š, T, E, F, A, N, B, A, N, I, Č. 
  2. Žiakov rozdelíme do 5 skupín. Ich úlohou bude pohľadať skryté písmená.
  3. Z písmen potom spoločne zostavíme meno Štefan Banič. Diskutujeme o jeho vynáleze padáka a o princípoch, na ktorých padák fungoval.
  4. Žiaci sa rozdelia do dvojíc a z prírodnín, ktoré nájdu v okolí, vytvoria jednoduchý padák.
  5. Na záver si spravíme skupinovú súťaž ktorý padák padá najpomalšie? 

Autorka: Iveta Štefančínová, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

Metodický list v PDF na stiahnutie:

FYZ Padák (7.-8. roč. ZŠ)

 

 

Zdieľaj tento príspevok