Festival Hurá von! 4.10. 2022 v Zaježovej!

Posted by: Ivana Poláčková Category: Novinky Comments: 0

Festival Hurá von! 4.10. 2022 v Zaježovej!

V utorok 4. októbra sa na vás tešíme na Festivale učenia vonku Hurá von!, vo Vzdelávacom centre Zaježová. Na festival je potrebné sa zaregistrovať.


Pre koho je festival určený?

1-dňový festival je určený pre učiteľov a učiteľky základných, stredných a špeciálnych škôl, študentov pedagogických odborov ako aj pre lektorov zážitkového vzdelávania a širšiu odbornú verejnosť.

Predstavia sa vám rečníci – učitelia a lektori – ktorí sa dlhodobo venujú vyučovaniu vonku priamo na školách alebo vzdelávaniu v rámci outdoorových projektov.

Registrácia

Na festival je potrebné sa vopred registrovať najneskôr do 29. 9. 2022 do polnoci. Prečítajte si nižšie aj podrobný program o blokoch inšpiratívnych lektorov a informácie o workshopoch, ktoré budete môcť zažiť.

Registrácia na festival je platná až po úhrade účastníckeho poplatku vo výške 15 eur, ktorý zahŕňa vstup na celodenný festival s bohatým programom, možnosť využiť zdarma prepravu autobusom zo Zvolena a späť (miesto v autobuse si treba rezervovať) a tiež jednochodový vegetariánsky obed.

Po pripísaní poplatku na náš bankový účet Vám pošleme potvrdzujúci e-mail o Vašej účasti na festivale. Ak potvrdzujúci e-mail po úhrade poplatku do niekoľkých dní nedostanete, neodkladne nás kontaktujte e-mailom na cimerman@zivica.sk.

Doprava na festival

Na festival sa dostanete aj festivalovým  autobusom zo Zvolena. Odchod autobusu 4.10. je presne o 8:00 zo Zvolena (parkovisko pri železničnej stanici Zvolen osobná stanica) a o 16:30 zo Vzdelávacieho centra späť do Zvolena (Zvolen osobná stanica). Počet miest v autobuse je limitovaný – miesto v autobuse si rezervujete v registračnom formulári nižšie. 

Pre dopravu autom prosím využite zdieľanú jazdu pre minimalizáciu uhlíkovej stopy a zadajte GPS súradnice 
N 48° 27′ 6″
E 19° 13′ 23″
alebo „Vzdelávacie centrum Zaježová“ (www.centrumzajezova.sk)

Ubytovanie 

Ak na festival cestujete z diaľky a prajete si prísť do Vzdelávacieho centra Zaježová deň vopred (už v pondelok 3.10. 2022), môžete si zarezervovať ubytovanie so stravou.  Cena 29 eur za prenocovanie zahŕňa lôžko v dvoj- až šesťmiestnych izbách, zdieľané sociálne zaradenia, bezplatné parkovanie a wifi, vegetariánsku večeru a raňajky. (Cena nezahŕňa vstupný poplatok na festival, ktorý je potrebné zaplatiť osobitne).

Platobné údaje k úhrade ubytovania a stravy vám pošleme do 2 dní od registrácie. Rezervácia ubytovania je platná až po zaplatení poplatku, počet miest na prenocovanie v našom centre je limitovaný.

Občerstvenie počas festivalu

Všetci účastníci festivalu budú mať zdarma k dispozícii vegetariánsky obed. Počas celej akcie tiež bude otvorená čajovňa s ponukou kávy, nápojov, koláčov a iného drobného občerstvenia. Platba v čajovni je možná v hotovosti aj kartou.

Storno podmienky 

Pre účastnícky poplatok aj poplatok za ubytovanie platia nasledovné storno podmienky:
– zrušenie účasti menej ako 10 dní pred akciou – 50% poplatku
– zrušenie účasti 3 a menej dní pred akciou – 100% poplatku.

Kapacita festivalu je obmedzená.

V prípade záujmu organizátor festivalu (CEEV Živica) vystaví potvrdenie o účasti na festivale.

Je učiteľkou chémie a biológie na Gymnáziu v Gelnici. Stala sa finalistkou národnej ceny Učiteľ Slovenska 2019 a zaviedla predmet Praktikum z biológie a ekológie v treťom ročníku. So svojimi študentmi pravidelne chodí von do terénu a vymýšľa pre nich zaujímavé medzipredmetové bádateľské úlohy. O svoje inšpirácie z vyučovania sa podelila v niekoľkých inšpiratívnych článkoch a webinároch.

 

 

 

Je učiteľom prvého stupňa na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej. Stal sa víťazom národnej ceny Učiteľ Slovenska 2019. So svojimi žiakmi rád experimentuje. Využíva okolitú prírody Oravy a snaží sa prepájať moderné technológie priamo v teréne. Pripravuje pre nich zaujímavé medzipredmetové bádateľské úlohy. Často začínajú úlohy v triede a končia mimo hraníc budovy školy v prírode.

Je učiteľkou na trnavskej základnej škole Jána Bottu, kde vyučuje predmety biológia, chémia a technika. Stala sa finalistkou národnej ceny Učiteľ Slovenska 2020 a je absolventkou 1.ročníka ,, Školy v oute“. Je spoluautorkou pracovnej učebnice Prvouka pre 1.ročník. Veľkú časť vyučovania presúva do exteriéru a o svoje inšpirácie z vyučovania sa podelila v niekoľkých inšpiratívnych článkoch. Je presvedčená, že žiaci nemajú dostať vedomosti na podnose, preto vo vyučovaní využíva inovatívnejšie metódy, kde si žiaci vytvárajú poznatky sami na základe vlastnej predchádzajúcej skúsenosti.

 

Vyštudovala učiteľstvo pre 1.stupeň na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Po skončení štúdia učila na viacerých školách v Banskej Bystrici, až ju cesta doviedla do Zaježovskej školy, kde učí vyše 10 rokov. Počas celej praxe prepája vyučovanie v triede s vyučovaním vonku, so zážitkovou pedagogikou s aktívnymi metódami vyučovania. Dlhé roky organizovala letné tábory pre deti a venuje sa aj mentoringu mladých a učiteľov, práci na záhrade a dlhým prechádzkam so psami.

 

Špeciálny pedagóg s 12- ročnými skúsenosťami, ktorý pred poučkami uprednostňuje dôraz na súvislosti, životné zručnosti a potenciál každého človeka. Je absolventom Komenského inštitútu a na špeciálnej škole v Banskej Štiavnici sa okrem výučby žiakov aktívne venuje aj viacerým environmentálne – vzdelávacím projektom a výučbu prepája s praktickým vzdelávaním vonku, v teréne. Jeho škola patrí medzi centrá inšpirácie v rámci programu Zelená škola.

Som riaditeľkou ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne (Centrum inšpirácie v rámci programu Zelená škola) a učenie zážitkom a vlastnou  skúsenosťou považujem za základ, na ktorom staviam svoje vyučovacie hodiny. Učenie v prírodnom prostredí poskytuje všetko potrebné – námety, pomôcky, vnemy pre všetky zmysly a súčasne aj odpovede na otázky. Neprestáva ma fascinovať, že aj zdanlivo jednoduchá hodina slovenčiny sa v záhrade zmení na medzipredmetové diskusné fórum a že učiteľom sa môže v okamihu stať aj malý žiačik, ktorý prírodu vníma srdiečkom. 

Som učiteľka biológie, prírodovedy a chémie na Základnej škole v Semerove. Naša škola je obklopená veľkým areálom, ktorého ozdobou je školské jazierko, zelená strecha so skalkou, hmyzí hotel, pocitový chodník či dažďová záhrada. Topkou medzi prvkami je apidomček, ale aj dážďovkové divadlo. Prioritou mojej učiteľskej práce je prepájanie predmetov a učenie vonku, v reálnom prostredí, ktoré umožní žiakom učebnú látku vidieť, cítiť a ohmatať – jednoducho zažiť si ju.

 

 

Ilustrátorka, pedagóg anglického jazyka a odborných umeleckých predmetov na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Vyštudovala PdF UK (anglický jazyk – výtvarná výchova) a VŠVU (voľná grafika a knižná tvorba). V roku 2018 získala cenu verejnosti v súťaži Učiteľ Slovenska a v rokoch 2019 a 2020 bola ambasádorkou SR pre Európsky týždeň odborných zručností. Je aktívnou ilustrátorkou, vystavuje na Slovensku aj v zahraničí a je lektorkou letných výtvarných kurzov.

Vyštudovala PF UK v Bratislave – učiteľstvo pre špeciálne školy a školskú logopédiu. Špeciálne deti sú pre ňu hybnou silou, naučili ju vytrvalosti, trpezlivosti, ľudskosti, vďake a pokore k životu.  Aktuálne je lídrom dobrého a tvorivého tímu. V roku 2020 získala škola grant od spoločnosti Orange na realizáciu „zeleného nápadu“, vybudovali pre svojich žiakov outdoorovú učebňu, v ktorej vyučujú rôzne predmety. Vytvorili pomôcky na učenie sa vonku, ktoré sú výborné pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a niektoré z nich by Vám veľmi rada predstavila aj osobne.

 

 

Vzdelávanie zážitkom a priamou skúsenosťou považujem za jednu z najlepších metód učenia sa nielen detí, ale aj dospelých. V CEEV Živica sa venujem projektu školských ovocných sadov SadOVO, Záhrade, ktorá učí a rozvoju vzdelávacej platformy Hurá von!, ktoré prepájajú celú komunitu školy.

 

 

Vyštudovala environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a v Živici sa od roku 2000 venuje rôznym environmentálne-vzdelávacím projektom. Aktuálne je riaditeľkou Živice a vedie aj platformu Hurá von! na podporu učenia vonku.

Benefity učenia vonku si testuje a overuje aj na dvoch synoch. Jej snom je, aby sa výučba vonku stala prirodzenou súčasťou vzdelávania na slovenských školách.

Praktikujem meditáciu od roku 1989. Moja súčasná prax zahŕňa vipassanové meditácie a techniky tibetského budhizmu. Kladiem dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú – kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná od bežného, zdravo vedeného života. Vediem tiež pravidelné meditačné semináre od roku 2003.

Som učiteľkou fyziky, techniky a informatiky na SZŠ v Novej Dubnici. Fyziku sa snažím čo najviac prepájať  s každodenným životom, hľadať spoločné témy s inými predmetmi a neoddeliteľnou súčasťou našich hodín je bádanie. Inšpiráciu na bádateľsky orientované vyučovanie hľadám všade okolo seba, v kuchyni, v obývačke, v dielni, na dvore, v záhrade. Objavovaním fyziky vonku sa môžeme vrátiť do detstva, zažívať opäť každodenné malé zázraky a hľadať spolu odpovede na každé neodbytné „Prečo?“. Vždy bolo, je a bude pre mňa veľkou výzvou ukazovať deckám fyziku kúzelnú a radostnú a nie ako strašiaka v poli.

Festival začína o 8:45. Prosím, buďte presní.

V doobednej časti festivalu prebehnú 3 kolá workshopov inšpiratívnych lektorov v menších skupinách, po ktorých nasleduje obedná prestávka. Popoludní pokračuje festival zaujímavou diskusiou ku komplexnosti témy učenia vonku a po diskusii si môžete vybrať ešte medzi ďalšími 2 zážitkovými workshopmi.

08:00 – 09:00  registrácia účastníkov

09:00 – 09:10  privítanie účastníkov a otvorenie festivalu (Ivana Poláčková, riaditeľka CEEV Živica / platforma Hurá von)

09:15 – 10:15 1. BLOK

 • Školský klub vonku (Martina Štesková, CEEV Živica – Zaježovská škola)
 • Na štiavnickej „špecke to vonku žije! (Eduard Gemza, Špeciálna základná škola Banská Štiavnica)
 • Hravá chémia vonku (Jana Chmurová, ZŠ s MŠ J. Bottu Trnava)
 • Učiace prvky v školskej záhrade (Mária Studeničová, ZŠ P. Škrabáka, Dolný Kubín)

 

10:30 – 11:30 2. BLOK

 • Vonku s modernými technológiami (Peter Pallo, ZŠ s MŠ Rudofa Dilonga, Trstená)
 • Hravé učenie v Semerove (Petronela Šemeláková, ZŠ s MŠ Semerovo)
 • Umenie v prírode (Noémi Ráczová, Škola umeleckého priemyslu v Košiciach)

 

11:45 – 12:45 3. BLOK

 • BIO-EKO vonku s tínedžermi (Lenka Škarbeková, Gymnázium Gelnica)
 • Pomôcky na učenie vonku pre „špecky“ (Andrea Kristeľová, Špeciálna základná škola Krupina)
 • Zážitkové učenie vonku (Ivana Poláčková,  CEEV Živica / Platforma Hurá von)

 

13:00 – 14:00  Obed a obedná prestávka

14:00 – 15:00 4. BLOK

Diskusia:
Ako učenie vonku rozvíja životné zručnosti detí, tzv. 4K – komunikáciu, kritické myslenie, kooperáciu a kreativitu?

(moderuje Eva Sládková, CEEV Živica)

 

15:15 – 16:15 5. BLOK

 • Hurá dnu!  – praktická meditácia o citlivosti k prírode a okoliu (Roman Miesler, Centrum Long, Zaježová)
 • Rozohrievacie aktivity pri učení vonku (Feri Cimerman, CEEV Živica/platforma Hurá von!)
 • Fyzika okolo nás (Jana Šošovičková, SZŠ Nová Dubnica)

 

16:30 – oficiálne ukončenie festivalu

*Každú registráciu spracovávame osobitne na základe vašich preferencií ohľadom ubytovania, dopravy a workshopov, preto môže dôjsť k niekoľkodňovému zdržaniu k zaslaniu informácií e-mailom. Za pochopenie ďakujeme.

Realizáciu tohto festivalu finančne podporila IKEA.

Zdieľaj tento príspevok