Metodika: CHEM 9. roč. / 2. roč. GYM Štruktúrne vzorce z kvetov

Posted by: Ivana Poláčková Category: Chémia, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: CHEM 9. roč. / 2. roč. GYM Štruktúrne vzorce z kvetov

Ako so študentmi hravo precvičiť štruktúrne vzorce na čerstvom vzduchu?

TÉMA: Názvoslovie uhľovodíkov a ich derivátov

CIEĽ: Prostredníctvom využitia prírodného materiálu sa žiaci naučia vytvárať štruktúrne vzorce organických zlúčenín.

 VEK: 9. ročník ZŠ (2. ročník GYM)

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: jar, leto, jeseň

POMÔCKY: listy, kvety, stonky rastlín, šišky, drievka (alebo iný prírodný materiál), kartičky s názvami organických zlúčenín

POPIS:

1. Každá skupina žiakov dostane sadu kartičiek s názvami rôznych organických zlúčenín (počet si zvolí učiteľ podľa vedomostnej úrovne žiakov a podľa časových možností).

2. Pred začatím práce si skupina zadefinuje akou prírodninou nahradí jednotlivé atómy a väzby v zlúčenine. Napríklad púpava – uhlík, sedmokráska – vodík, drievko – väzba, atď.
Takýto materiál potom používajú žiaci pri všetkých vzorcoch.

3. Dobrý tip: žiaci by si mali počas práce s materiálom robiť fotografie, ak by náhodou
začal fúkať vietor…

4. Na záver všetci žiaci spoločne skontrolujú prácu ostatných skupín. Snažia sa identifikovať, aké prvky predstavujú jednotlivé prírodniny a o akú zlúčeninu ide.

Autorka: Patrícia Kaclíková

Metodický list v PDF na stiahnutie:

CHEM Štruktúrne vzorce z kvetov (9. roč. / 2. roč. GYM)

Zdieľaj tento príspevok