Mesiac učenia vonku a 4K zručnosti pre život

Posted by: Ivana Poláčková Category: Novinky Comments: 0

Mesiac učenia vonku a 4K zručnosti pre život

Medzinárodný deň vyučovania vonku je globálne hnutie, ktoré inšpiruje a oslavuje hry a učenie sa vonku doma aj v škole. Tento rok pripadá na 19. máj, ale v Živici sme sa rozhodli rozšíriť ho na celý mesiac máj.

Popularita učenia vonku na Slovensku rastie

Počet slovenských škôl, na ktorých sa pravidelne vyučuje aj vonku, neustále rastie a o tento typ učenia je veľký záujem najmä v jarných mesiacoch. Živica a jej platforma Hurá von! preto počas celého mája bude na svojich sociálnych sieťach a na webe www.huravon.sk zverejňovať zaujímavé tipy na aktivity a učenie vonku pre pedagógov aj rodičov.

Hlavným benefitom výučby vonku je okrem komplexného pochopenia učiva pomocou priameho zážitku aj rozvoj ďalších zručností u detí, potrebných v tejto dynamickej dobe plnej spoločenských a environmentálnych výziev.

Učenie vonku a 4 K zručnosti vo vzdelávaní 21. storočia 

Podľa pedagogických odborníkov by sa školy v aktuálnej dynamicky sa meniacej dobe dobe mali sústrediť na výučbu tzv. štyroch K – kritické myslenie, komunikácia, kooperácia a kreativita a uprednostniť tak všeobecné životné zručnosti pred technickými.

Metodické učenie vonku posilňuje a rozvíja vyššie spomínané zručnosti tým, že umožňuje priame overenie poznatkov (napr. pri demonštrácii fyzikálnych zákonov alebo overovaní hypotéz pri terénnych úlohách z matematiky či biológie), nabáda k vnímaniu komplexnosti a prepojenosti javov a zároveň umožňuje spoluprácu v tímoch pri hľadaní odpovedí. Príroda sama osebe podporuje pohodu a kreativitu pri učení a vytvára inšpiratívne prostredie pre rozvoj umeleckých, ale aj vedeckých zručností.

Prvé učenie vonku s pomocou metodiky 

„Radi by sme učiteľov podporili v tom, aby si vyučovanie vonku v rámci svojich predmetov v máji vyskúšali a objavili jeho výhody. Teraz je na to tá najvhodnejšia doba – vonku je príjemné počasie a učitelia aj deti ocenia novú, sviežu formu zážitkového vyučovania, “ odporúča Ivana Poláčková z platformy Hurá von a odkazuje na metodiky vytvorené skúsenými pedagógmi a lektormi a usporiadané na webe podľa tém a predmetov. Zároveň k nim budú počas mája pribúdať ďalšie inšpirácie a novinky podporujúce výučbu vonku.

Metodiky na učenie vonku si môžete stiahnuť tu: huravon.sk/inspiracie a množstvo inšpirácií priamo zo škôl nájdete aj v našej FB skupine www.facebook.com/groups/huravon.

Mesiac učenia vonku realizujeme vďaka podpore spoločnosti IKEA.

Zdieľaj tento príspevok