Metodické listy na vyučovanie vonku pre ZŠ sú vonku!

Posted by: Ivana Poláčková Category: Novinky Comments: 0

Metodické listy na vyučovanie vonku pre ZŠ sú vonku!

 

Učíte na základnej škole matematiku, slovenský jazyk, prírodovedu či prvouku alebo výtvarnú výchovu? Inšpirujte sa našimi metodickými listami a vyskúšajte s deťmi preniesť časť výučby von – na školský dvor, do parku alebo do lesa. Vznik metodických listov finančne podporil Zelený vzdelávací fond. 

Po niekoľkomesačnej spolupráci s tímom skúsených pedagógov a lektorov sa nám v Hurá von podarilo vytvoriť metodické listy pre vybrané vyučovacie predmety na základných školách, ktorých cieľom je inšpirovať pedagógov, aby časť výučby v rámci svojich predmetov preniesli do vonkajšieho prostredia.

Metodiky sú inšpirované vzdelávacími štandardmi pre 1. a 2. stupeň základných škôl pre dané predmety a majú aj medzipredmetové využitie. Zostavené sú tak, aby si školy vedeli vyučovanie vonku vyskúšať nielen na jar či v lete, ale aj počas zimy. Ich tlač sa práve pripravuje a zdarma si ich môžete stiahnuť na linku nižšie.

Zdieľaj tento príspevok