Metodika: SJL 5.- 8. roč. Tvaroslovie

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Jazyky Comments: 0

Metodika: SJL 5.- 8. roč. Tvaroslovie

Aj precvičovanie tvaroslovia môže byť zábavné a názorné.

TÉMA: morfológia, ohybné slovné druhy

CIEĽ: Žiaci rozoznávajú a správne používajú podstatné mená, prídavné mená a slovesá. Pozorujú a podrobne popíšu vybranú rastlinu.

 VEK: 5.- 8. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: jar, leto, jeseň

POMÔCKY: papier, písacie potreby, lepiaca páska

POPIS:

Žiaci pracujú v skupinách (2 – 3 žiaci). Každá skupina dostane podložku na písanie, papier formátu A4, písacie potreby a kúsok lepiacej pásky. Žiaci si nájdu v záhrade ľubovoľnú rastlinu, ktorú si nalepia na papier. Ich úlohou bude:

1. Vytvoriť názov rastliny pozostávajúci z podstatného a prídavného mena, ktorý rastlinu najlepšie vystihuje. Nesmú použiť biologický názov.
2. Popísať rastlinu (statický opis).
3. Vymyslieť využitie rastliny pri liečbe ochorení.
4. Napísať recept na ľubovoľný „liečivý“ prípravok z rastliny.
5. Prezentovať svoje výsledky pred triedou.

Žiakom sa najviac páčilo vytváranie netradičných názvov rastlín (dračí fúz, baletka fialkastá…). Tie sa dajú výborne použiť na určovanie vzorov podstatných a prídavných mien, skloňovanie. Skupiny tiež môžu medzi sebou súťažiť o najzvláštnejší názov.

Autorka: Mária Studeničová, ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín

Ďalšie inšpirácie pre učenie vonku nájdete na www.huravon.sk

Pracovný list v PDF na stiahnutie: 

Zdieľaj tento príspevok