ŠKOLY V „OUTE“ – prihláste sa do projektu outdoorovej výučby

Posted by: Ivana Poláčková Category: Novinky Comments: 0

ŠKOLY V „OUTE“ – prihláste sa do projektu outdoorovej výučby

Outdoorová výučba sa po znovuotvorení škôl stane efektívnym, zdravie podporujúcim a zároveň kreatívnym spôsobom vzdelávania detí od základných škôl až po stredné.

Na základe dlhoročných skúseností vieme, že vonku sa dá vyučovať takmer každý predmet. Stačí si vybrať témy, v ktorých osvojenie aj testovanie nových vedomostí vieme prirodzene prepojiť a posilniť kontaktom s prírodou a vonkajším prostredím. Výučba vonku pritom nevyhnutne nevyžaduje prírodné prostredie, postačí aj sídliskový park či trávnik.

Prihláste 2 pedagógov z vašej školy do projektu Školy v „oute“ do 10. februára 2021 a ponúknite svojim žiakom aj pedagógom benefity spojené s učením sa vonku.

Ročný projekt je určený pre základné, stredné aj špeciálne školy. Pomôžeme v ňom školám začleniť výučbu vonku do každodenného procesu vzdelávania, posilniť vďaka nej komplexnosť získaných vedomostí a ich medzipredmetové prepojenie, ale aj rozvoj mäkkých zručností u žiakov.

Pedagógovia sa nemusia obávať zbytočnej a zaťažujúcej projektovej administratívy. Našim hlavným cieľom je spopularizovať a rozšíriť kvalitnú výučbu vonku na Slovensku, nie písať zložité záverečné správy k projektu.

Čo ponúkame 20 zapojeným školám (10 základným a 10 stredným vrátane špeciálnych):

– 2 x 1- dňový online webinár na tému vyučovania vonku;
– 3 – dňový kurz venovaný teórii aj praxi učenia vonku v plánovanom termíne 8. – 10.9. 2021 alebo 4. – 6. 10. 2021 vo Vzdelávacom centre Zaježová pri Zvolene;
– metodickú a odbornú podporu v období trvania projektu;
– metodické listy na podporu vyučovania vonku;
– praktické pomôcky na učenie vonku;

Čo očakávame od zapojených škôl:

– súhlas vedenia školy s účasťou školy na projekte (podpísanie zmluvy);
– spoluprácu počas celého trvania projektu od 1. marca do 31. decembra 2021 (10 mesiacov);
– aktívnu účasť zástupcov školy (2 pedagógovia) na dvoch 1 – dňových online webinároch;
– aktívnu účasť zástupcov školy (2 pedagógovia) na 3 – dňovom kurze v Zaježovej;
– vykonanie všetkých úloh, ktoré budú nevyhnutné pre začlenenie výučby vonku do vybraných vyučovacích predmetov;
– realizáciu aspoň 20 pilotných vyučovacích hodín vo vonkajšom prostredí;

V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu, vyplňte prihlášku najneskôr do stredy 10. februára 2021.

Viac info: polackova@zivica.sk, 0905 654 241

Organizátorom projektu Školy v „oute“ je Hurá von a partnerom projektu IKEA.

Partner projektu Školy v „oute“

 

Zdieľaj tento príspevok